Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

II edycja Festiwalu „Muzyka polska na Żuławach” organizowanego przez Elbląską Orkiestrę Kameralną Drukuj Stworz PDF

Muzyczny szlak na Żuławach

 

            „Muzyka polska na Å»uÅ‚awach” to festiwal, którego celem jest ukazanie skarbów muzyki polskiej w zabytkowych wnÄ™trzach koÅ›cioÅ‚ów na Å»uÅ‚awach. Jego organizatorem jest ElblÄ…ska Orkiestra Kameralna, która kolejny raz zaangażowaÅ‚a do wspóÅ‚pracy uznanych solistów: sopranistkÄ™ IwonÄ™ SobotkÄ™ oraz barytona Szymona KomasÄ™.

Obdarzona wielkÄ… muzykalnoÅ›ciÄ… solistka Iwona Sobotka jest swoistÄ… „specjalistkÄ…” od Karola Szymanowskiego. „Szymanowski dla Ciebie napisaÅ‚ te pieÅ›ni…” powiedziaÅ‚ o niej prof. Jerzy MarchwiÅ„ski. Wydana przez niÄ… pÅ‚yta z utworami Karola Szymanowskiego zostaÅ‚a nagrodzona Fryderykiem. Åšpiewaczka jest laureatkÄ… wielu konkursów i prestiżowych nagród w kraju i na Å›wiecie. Wyróżnia jÄ… gÅ‚os „…ciepÅ‚y, elastyczny, którym doprowadza publikÄ™ do Å‚ez”. O sÅ‚awie jej gÅ‚osu pochlebnie piszÄ… krytycy na caÅ‚ym Å›wiecie.

            Szymon Komasa to barytonista, pochodzÄ…cy z uzdolnionej rodziny, m.in.: jego ojciec WiesÅ‚aw jest znanym polskim aktorem i reżyserem. Szymon Komasa studiowaÅ‚ Å›piew solowy w Londynie i w Nowym Jorku. Nieustannie koncertuje w kraju i na Å›wiecie. Jest laureatem miÄ™dzynarodowych konkursów wokalnych. „Przykuwa uwagÄ™, od momentu pojawienia siÄ™ na scenie. Jego fantastyczny gÅ‚os i bardzo duże zdolnoÅ›ci aktorskie sÄ… entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność”.

ElblÄ…ska Orkiestra Kameralna pod dyrekcjÄ… Maestro Marka Mosia wraz z solistami wystÄ…pi w szeÅ›ciu miejscowoÅ›ciach: 17 lipca PasÅ‚Ä™k (KoÅ›cióÅ‚ p. w. Å›w. BartÅ‚omieja), 18 lipca w Ornecie (KoÅ›cióÅ‚ p. w. Å›w. Jana Chrzciciela), 19 lipca ElblÄ…g (Katedra p.w. Å›w. MikoÅ‚aja), 20 lipca Nowy Staw (Galeria Å»uÅ‚awska- dawny koÅ›cióÅ‚ ewangelicki), 21 lipca Stare Pole
(KoÅ›cióÅ‚ p. w. Å›w. Barbary), 22 lipca Jantar (KoÅ›cióÅ‚ p. w. NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Matki KoÅ›cioÅ‚a). Wszystkie koncerty odbÄ™dÄ… siÄ™ o godzinie 19:00. ArtyÅ›ci zaprezentujÄ… publicznoÅ›ci cenione dzieÅ‚a polskich kompozytorów m.in. Fryderyka Chopina, StanisÅ‚awa Moniuszki, MieczysÅ‚awa KarÅ‚owicza, Karola SzymaÅ„skiego czy Tadeusza Bairda.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny! Więcej informacji na: www.eok.elblag.eu

Patronat Honorowy nad Festiwalem objÄ™li: Piotr Å»uchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MieczysÅ‚aw Struk – MarszaÅ‚ek Województwa Pomorskiego oraz Witold Wróblewski – Prezydent ElblÄ…ga.


Projekt Festiwal ,,Muzyka polska na Å»uÅ‚awach” jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenia artystyczne, priorytet: Muzyka.

Sponsor Strategiczny Mecenas ElblÄ…skiej Orkiestry Kameralnej: Siemens Sp. z o.o.

Sponsor ElblÄ…skiej Orkiestry Kameralnej: Grupa Energa

Sponsorzy WspierajÄ…cy: PZU, Meble Wójcik, EPEC, Toyota Knedler

Liczba wyświetleń: 754