Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY W KOŚCIELE P.W. NSPJ W STEGNIE ORAZ W KOŚCIELE W NIEDŹWIEDZICY Drukuj Stworz PDF

Po raz 34 MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy zagoÅ›ci w murach unikatowego, XVII-wiecznego  koÅ›cioÅ‚a NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa w Stegnie. Magnesem przyciÄ…gajÄ…cym do stegnieÅ„skiego koÅ›cioÅ‚a sÄ… tamtejsze organy z 1914 roku, z przepiÄ™knym prospektem organowym. W tym roku zaproszeni artyÅ›ci w dziewiÄ™ciu odsÅ‚onach koncertowych zaprezentujÄ… szeroki i różnorodny  repertuar literatury organowej.

 

KoÅ›cióÅ‚ p.w. NSPJ w Stegnie

04 lipca – 22 sierpnia 2015, soboty, godz. 16.00


04.07    MichaÅ‚ Markuszewski, organy                                 

11.07    Stanislav Šurin (SÅ‚owacja), organy                         

        Grzegorz Tomaszewski, cytra koncertowa, cytra akordowa, cytra wÄ™gierska, harfolutnia

18.07    Angelo Castaldo (WÅ‚ochy), organy                      

25.07    Nicolò Antonio Sari (WÅ‚ochy), organy                                   

 01.08   Simone Baiocchi (WÅ‚ochy), organy                  

             Monika Czalej - Pujol (WÅ‚ochy), mezzosopran

08.08    Josef Edwin Miltschitzky (Niemcy), organy                     

             Susanne Jutz – Miltschitzky (Niemcy), sopran

15.08    Adam Sadowski, organy                                             

22.08    Roman Perucki, organy                                              

             Åukasz DÅ‚ugosz, flet                                                     

IMPREZA TOWARZYSZÄ„CA:

25.07.2015 – koncert w koÅ›ciele Å›w. Jakuba w Niedźwiedzicy

Waldemar Krawiec, organy                                                        

Janusz Szadowiak, trÄ…bka, flügelhorn, trÄ…bka piccolo


 *Harmonogram Festiwalu może ulec zmianie. NajÅ›wieższe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej:www.stegna.naszgok.pl                   

 

Organizatorzy: Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia BaÅ‚tycka im. Fryderyka Chopina w GdaÅ„sku oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”

 

 WstÄ™p na koncerty jest pÅ‚atny w wysokoÅ›ci: 
• 15 zÅ‚ bilet normalny
• 10 zÅ‚ bilet ulgowy – seniorzy, dzieci i mÅ‚odzież szkolna
• 50 zÅ‚ – KARNET NA WSZYSTKIE KONCERTY do nabycia od dnia 22.06.2015 w biurze GOK w Stegnie 

 

 „XXXIV MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy w koÅ›ciele p.w. NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy” jest dofinansowany ze Å›rodków SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego w ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”.

 logo

logo

 

logo

plakat

 

Już w najbliższÄ… sobotÄ™ 04 lipca 2015 o godz.: 16:00 w koÅ›ciele w Stegnie, odbÄ™dzie siÄ™ pierwszy koncert w ramach tegorocznej edycji Festiwalu, podczas którego wystÄ…pi MichaÅ‚ Markuszewski.

Poniżej program koncertu oraz kilka sÅ‚ów o artyÅ›cie.

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Orgelkonzert nr 4 F-dur op. 4 nr 4

Allegro – Andante – Adagio – Allegro

 

Jan Sebastian Bach (1685-1750)

Preludium i Fuga a-moll BWV 543

 

Michał Markuszewski (*1980)

2 opracowania chorałowe (w stylu barokowym)

 

Niels Wilhelm Gade (1817-1890)

Uroczyste Preludium na temat „Lobet den Herren“

 

Franz Liszt (1811-1866)

„Chór pielgrzymów“ z opery Tannhäuser Richarda Wagnera

 

Mieczysław Surzyński (1866-1924)

Elégie op. 30

 

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)

Fantasie and Fugue B-dur op. 18 nr 6

 

Michal Markuszewski (*1980)

2 Improwizacje w stylu romantycznym

 

W 2004 roku ukoÅ„czyÅ‚ z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha, a także (w 2005 roku) w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda. W 2007 roku ukoÅ„czyÅ‚ studia (specjalizacja - improwizacja organowa) na Universität der Künste w Berlinie w klasie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukoÅ„czyÅ‚ studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu.

W 2013 roku uzyskaÅ‚ tytuÅ‚ Doktora Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, nadany przez RadÄ™ WydziaÅ‚u Fortepianu, Klawesynu i Organów, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Do jego najwiÄ™kszych osiÄ…gnięć należą: II nagroda w konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy (1998), I nagroda na MiÄ™dzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha oraz nagroda prezydenta miasta GdaÅ„sk, III miejsce na MiÄ™dzynarodowym Konkursie Organowym w Zürychu-Wiedikon (2007). W 2007 roku byÅ‚ stypendystÄ… Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. WystÄ…piÅ‚ z ponad 400 recitalami na kilkudziesiÄ™ciu miÄ™dzynarodowych festiwalach w Polsce, na Litwie, SÅ‚owacji, Ukrainie, Wyspach Alandzkich, w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Luxemburgu, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (Katedra Å›w. PawÅ‚a) oraz ponad 250 miastach w Niemczech. Swoje umiejÄ™tnoÅ›ci doskonaliÅ‚ na wielu kursach pod kierunkiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyavski, Martin Sander, Christopher Stembridge. WspóÅ‚pracowaÅ‚ z wieloma wybitnymi solistami, Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis", chórem „Camerata Varsovia", orkiestrÄ… Camerata Janáček, orkiestrÄ… Collegium instrumentale Bochum, orkiestrÄ… Jeunesses Musicales, PÅ‚ockÄ… OrkiestrÄ… SymfonicznÄ…. DokonaÅ‚ również wielu nagraÅ„ pÅ‚ytowych (Organum Classics, Label Harp, DUX). Dwie jego pÅ‚yty nagrane na zabytkowych organach KoÅ›cioÅ‚a Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) oraz na zabytkowych organach ÅšlÄ…ska Opolskiego  nominowane byÅ‚y w dwóch kategoriach do nagrody FRYDERYK. NagrywaÅ‚ również dla radia oraz telewizji. Artysta ma na swoim koncie prawykonania wspóÅ‚czesnej polskiej muzyki organowej, a także organowo - kameralnej. MichaÅ‚ Markuszewski zajmuje siÄ™ również problemami ochrony zabytkowych organów. Jest czÅ‚onkiem „Stowarzyszenia na rzecz badaÅ„ i utrzymania Å›lÄ…skich organów" VEESO oraz od 2001 czÅ‚onkiem niemieckiego „Towarzystwa przyjacióÅ‚ organów" GdO. WykonaÅ‚ ponad 350 dokumentacji zabytkowych polskich organów. UczestniczyÅ‚ również w wielu projektach restauracji zabytkowych organów, jak również byÅ‚ konsultantem przy budowie nowych instrumentów. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem w latach 2004-2008 odrestaurowano zabytkowe organy (firmy Schlag und Söhne z 1900 roku) w koÅ›ciele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, gdzie od 2004 roku peÅ‚ni funkcjÄ™ organisty. Od kilku lat zajmujÄ™ siÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… managerskÄ… i animacjÄ… kulturalnÄ…. Jest pomysÅ‚odawcÄ… i dyrektorem artystycznym miÄ™dzynarodowego cyklu koncertów organowych w koÅ›ciele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. Od 2012 wykÅ‚ada organy i improwizacjÄ™ organowÄ… na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.


Liczba wyświetleń: 1096