Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

VI Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków Drukuj Stworz PDF

W dniach 25 - 28 czerwca w Krynicy Morskiej na Zalewie WiÅ›lanym odbyÅ‚y siÄ™ VI MiÄ™dzynarodowe Regaty o Puchar Trzech MarszaÅ‚ków.
W tym roku, organizatorzy zmienili formuÅ‚Ä™, organizujÄ…c regaty wokóÅ‚ jednego z portów – w tym roku Krynicy Morskiej aby regaty staÅ‚y siÄ™ dostÄ™pne dla wiÄ™kszej liczby żeglarzy, nie tylko tych, którzy majÄ… wolÄ™ walczyć z żywioÅ‚em przez kilkanaÅ›cie godzin. DziÄ™ki temu liczba uczestników zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ do ponad 40. 
W regatach dobrze sprawdzili siÄ™ żeglarze z ElblÄ…ga. Na dziewięć miejsc „medalowych”, cztery przypadÅ‚y naszym żeglarzom, dwa razy na podium stawali Rosjanie i po jednym razie żeglarze z GdaÅ„ska, Suchacza i z Krynicy Morskiej.
W wydarzeniu tym braÅ‚ udziaÅ‚ Z-ca Wójt Gminy Stegna Pan Tomasz Gajewski

Puchary wrÄ™czali: wicegubernator Obwodu Kaliningradzkiego Aleksander Rolbinow, dyr. Krzysztof Czopek w imieniu marszaÅ‚ka pomorskiego i dyr. Jerzy WcisÅ‚a reprezentujÄ…cy marszaÅ‚ka województwa warmiÅ„sko-mazurskiego.

Na zakoÅ„czenie ceremonii wrÄ™czania nagród, dyr. elblÄ…skiego Biura Regionalnego Jerzy WcisÅ‚a, zaprosiÅ‚ żeglarzy do udziaÅ‚u w VI MiÄ™dzynarodowych Regat o Puchar Trzech MarszaÅ‚ków, które odbÄ™dÄ… siÄ™ w przyszÅ‚ym roku w Tolkmicku.
Więcej informacji na stronie:

http://www.krynicamorska.tv/1,18451,Za-nami-VI-Miedzynarodowe-Regaty-o-Puchar-Trzech-Marszalkow.html


Liczba wyświetleń: 904