Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY W KOŚCIELE P.W. NSPJ W STEGNIE ORAZ W KOŚCIELE W NIEDŹWIEDZICY - 04.07.2015 Drukuj Stworz PDF

Miniony weekend upÅ‚ynÄ…Å‚ nam bardzo szybko. PiÄ™kna i upalna pogoda przyciÄ…gnęła na MierzejÄ™ WiÅ›lanÄ… turystów spragnionych odpoczynku. Mimo żaru lejÄ…cego siÄ™ z nieba, nie zabrakÅ‚o melomanów na inauguracji XXXIV MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego w koÅ›ciele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy. W murach zabytkowego koÅ›cioÅ‚a goÅ›ciliÅ›my organistÄ™ MichaÅ‚a Markuszewskiego. DziÄ™ki trafnemu doborowi repertuaru, artysta ukazaÅ‚ niezwykÅ‚e brzmienie stegnieÅ„skiego instrumentu.

W kolejną festiwalową sobotę - 11 lipca 2015 o godz.: 16:00 w kościele w Stegnie, wystąpią:

Stanislav Šurin (SÅ‚owacja), organy

Grzegorz Tomaszewski, cytra koncertowa, cytra akordowa, cytra węgierska, harfolutnia

PROGRAM KONCERTU:

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
Passacaglia in d (BuxWV 161) (organy solo)

Anonim XIV w.
Lament Tristana (cytra akordowa)

Guirard de Borneil (1138-1215)
No 29 – Reis Glorios verais lums e clartatz (cytra akordowa)

Jan Sebastian Bach (1685 – 1750)
- Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731
(organy solo)
- Passacaglia c-Moll, BWV 582 (organy solo)

Taniec polski z tabulatury Wojciecha Długoraja (cytra węgierska)

Tielman Susato (1500-1561)
La Morisque (cytra akordowa)

Dezsö Antalffy-Zsiross (1885-1945)
Noël (organy solo)

Jan Sebastian Bach
Sarabanda z suity g-moll na lutniÄ™ BWV 995 (cytra koncertowa)

Grzegorz Tomaszewski (*1961)
Taniec Polski (cytra koncertowa)

Anonim (XVI w ) z Tabulatury organowej Jakuba Paix
Estampida (cytra węgierska i organy)

JiÅ™í Strejc (1932 – 2012)
Sonata I.
Preludium – Aria – Toccata (organy solo)

Stanislav Šurin w zakresie gry na organach ksztaÅ‚ciÅ‚ siÄ™ w bratysÅ‚awskim konserwatorium, w wiedeÅ„skim Diocesan Conservatory oraz w Academy of Music and Drama w BratysÅ‚awie pod kierunkiem Ivana Sokola. Ponadto pobieraÅ‚ prywatne lekcje u Johanna Trummera w Graz. BraÅ‚ udziaÅ‚ w wielu oficjalnych uroczystoÅ›ciach paÅ„stwowych oraz koÅ›cielnych transmitowanych przez media (m.in. od 1989 roku podczas uroczystoÅ›ci zaprzysiężenia Prezydentów SÅ‚owacji oraz wizyty Ojca ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II). Koncertuje z Slovak Philharmonic Orchestra. W 2000 roku na Tajwanie wraz z orkiestrÄ… National Symphony Orchestra of Taiwan wykonaÅ‚ Glagolic Mass Leoša Janáčka. Koncertuje w wielu krajach Europy, w USA, w Meksyku i w Kanadzie. W swoim dorobku artystycznym posiada CD nagrane na organach Katedry w Graz, Schubertkirche we Wiedniu oraz w katedrze Å›w. Jana Baptysty w Trnavie. W 2000 roku zorganizowaÅ‚ miÄ™dzynarodowÄ… konferencjÄ™ muzykologicznÄ… poÅ›wiÄ™conÄ… ochronie zabytkowych organów. W latach 1999-2002 Stanislav Šurin byÅ‚ redaktorem naczelnym czasopsma Adoramus Te, poÅ›wiÄ™conego muzyce sakralnej. Jest inicjatorem i dyrektorem festiwali organowych w Trnavie, PiešÅ¥anach, Skalicy oraz w Katedrze Å›w. Marcina w BratysÅ‚awie. Obecnie wykÅ‚ada grÄ™ na organach na Uniwersytecie Katolickim w Ružomberok. W latach 2006 -2008 sprawowaÅ‚ funkcjÄ™ organisty Archidiecezji BratysÅ‚awa – Trnava. Jest doradcÄ… organowym w zakresie restauracji zabytkowych instrumentów oraz w zakresie budownictwa organowego (Filharmonia SÅ‚owacka, Katedra Å›w. Marcina w BratysÅ‚awie). Artysta poÅ›wiÄ™ca siÄ™ również dziaÅ‚alnoÅ›ci kompozytorskiej. Jest autorem Trnava Mass, kilku utworów opartych na tekstach koÅ›cielnych i liturgicznych oraz muzyki do poematów sÅ‚owackich i francuskich poetów. W 2011 roku Society of St. Adalbert opublikowaÅ‚o jego Antiphons and Spiritual Songs. Na poczÄ…tku 2013 roku Celebrity Service Agency opublikowaÅ‚o jego album z utworami opartymi na poematach Miroslava Valeka - Lady on the Train.

Grzegorz Tomaszewski urodzony w 1961 roku. EdukacjÄ™ muzycznÄ… rozpoczÄ…Å‚ od gry na akordeonie, po to by w rezultacie zostać samoukiem cytrzystÄ…. W Polsce – kraju gdzie nie ksztaÅ‚ci siÄ™ cytrzystów pobieraÅ‚ lekcje prywatne od nieżyjÄ…cego już BronisÅ‚awa LeszczyÅ„skiego. W roku 1998 oraz 2000 nawiÄ…zaÅ‚ kontakt z europejskim Å›rodowiskiem muzyków cytrzystów uczestniczÄ…c w spotkaniach i kongresie cytrzystów w Czechach i w Austrii. W przeciwieÅ„stwie do nich używajÄ…cych z reguÅ‚y w czasie koncertu tylko jednej cytry koncertowej Grzegorz Tomaszewski ukazuje peÅ‚niÄ™ brzmieÅ„ i możliwoÅ›ci trzech cytr – koncertowej, akordowej i wÄ™gierskiej. W swoim dorobku fonograficznym ma dwie pÅ‚yty nagrane tylko na cytrach – „RoÅ›nie ziele” (2005) oraz „Kuranty przeszÅ‚oÅ›ci (2011), a także kilkanaÅ›cie nagranych z innymi muzykami. Na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat graÅ‚ w Polsce i w siedmiu krajach europejskich reprezentujÄ…c w 2006 roku Polskie Radio wraz z MichaÅ‚em Kulentym (saksofony, flety) na Festiwalu Europejskiej Unii Radiowej w Kaustinen (Finlandia ) czy też szerzej polskÄ… kulturÄ™ w przedsiÄ™wziÄ™ciach organizowanych przez Konsulat Polski w Mediolanie. W roku 2010 powoÅ‚aÅ‚ do życia Kwartet PaÅ‚ucki - zespóÅ‚ skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z wybitnych postaci polskiego nurtu „world music”. ZespóÅ‚ ten w kwietniu 2014 roku – Roku Kolbergowskim przedstawiÅ‚ nowy program zainspirowany zapisami Kolberga pt. „Zapomniane PieÅ›ni PaÅ‚uk”. Grzegorz Tomaszewski jest autorem kilkudziesiÄ™ciu tematów skomponowanych na cytrÄ™.

HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH KONCERTÓW W RAMACH XXXIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ORGANOWEGO W KOÅšCIELE P.W. NSPJ W STEGNIE ORAZ W KOÅšCIELE W NIEDŹWIEDZICY:

18.07 Angelo Castaldo (WÅ‚ochy), organy

25.07 Nicolò Antonio Sari (WÅ‚ochy), organy

01.08 Simone Baiocchi (WÅ‚ochy), organy 
Monika Czalej - Pujol (WÅ‚ochy), mezzosopran

08.08 Josef Edwin Miltschitzky (Niemcy), organy 
Susanne Jutz – Miltschitzky (Niemcy), sopran

15.08 Adam Sadowski, organy

22.08 Roman Perucki, organy 
Łukasz Długosz, flet

IMPREZA TOWARZYSZÄ„CA:
25.07.2015 – koncert w koÅ›ciele Å›w. Jakuba w Niedźwiedzicy

Waldemar Krawiec, organy 
Janusz Szadowiak, trÄ…bka, flügelhorn, trÄ…bka piccolo

*Harmonogram Festiwalu może ulec zmianie. Najświeższe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej:www.stegna.naszgok.pl

Organizatorzy: Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia BaÅ‚tycka im. Fryderyka Chopina w GdaÅ„sku oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”

logo


WstÄ™p na koncerty jest pÅ‚atny w wysokoÅ›ci: 

• 15 zÅ‚ bilet normalny
• 10 zÅ‚ bilet ulgowy – seniorzy, dzieci i mÅ‚odzież szkolna
• 50 zÅ‚ – KARNET NA WSZYSTKIE KONCERTY do nabycia od dnia 22.06.2015 w biurze GOK w Stegnie

„XXXIV MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy w koÅ›ciele p.w. NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy” jest dofinansowany ze Å›rodków SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego w ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”.

logo

Patronat honorowy nad Festiwalem objÄ…Å‚ pan MieczysÅ‚aw Struk - MarszaÅ‚ek Województwa Pomorskiego.

logo

 

FOTORELACJA Z WYDARZENIA JEST DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.stegna.naszgok.pl/news/xxxiv-midzynarodowy-festiwal-organowy-w-kociele-p-w-nspj-w-stegnie-fotorelacja-z-04-lipca-2015


 

Liczba wyświetleń: 845