Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wesołe wakacje Jantar 2015 Drukuj Stworz PDF

Dnia 28.07.2015 tak jak w poprzednich latach w miejscowości Jantar na terenie należącym do gminy Stegna można było spotkać dwie postacie bajkowe: myszkę Miki oraz klauna pchającego wózek z watą cukrową i popcornem

Wesołe wakacje Jantar 2015"

Dnia 28.07.2015 tak jak w poprzednich latach w miejscowoÅ›ci Jantar na terenie należącym do gminy Stegna można byÅ‚o spotkać dwie postacie bajkowe: myszkÄ™ Miki oraz klauna pchajÄ…cego wózek z watÄ… cukrowÄ… i popcornem. W postacie bajkowe wcieliÅ‚y siÄ™ animatorki kultury Justyna Bornikowska oraz Klaudia SzymaÅ„ska. Akcja umiliÅ‚a i osÅ‚odziÅ‚a czas przebywajÄ…cym na kurorcie rodzin z dziećmi. Animatorki zachÄ™caÅ‚y dzieci do zabawy, rozdawaÅ‚y pieczÄ…tki uÅ›miechu, pozowaÅ‚y do pamiÄ…tkowych zdjęć i wrÄ™czaÅ‚y bony na kolorowÄ… watÄ™ cukrowÄ… ufundowane przez wÅ‚adze miasta i prywatnych sponsorów wywoÅ‚ujÄ…c przez to uÅ›miech na twarzach dorosÅ‚ych i dzieci. 

Firma KMG - PARTNER bardzo dziÄ™kuje wszystkim wÅ‚adzom miast i gmin oraz instytucjom za możliwość przeprowadzenia akcji. 

Mamy nadziejÄ™, że nasza inicjatywa bÄ™dzie powielana i popularyzowana w kolejnych latach nie tylko w Jantarze lecz również w wielu innych miejscowoÅ›ciach nadmorskich.  Zapraszamy za rok.





Liczba wyświetleń: 729