Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

BEZPŁATNA TELEOPIEKA W GMINIE STEGNA Drukuj Stworz PDF

Dnia  04 sierpnia 2015r.  Wójt Gminy Stegna Pani Ewa DÄ…bska podpisze umowÄ™ z Polskim Centrum Opieki w Gdyni o przystÄ…pieniu  do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki.

Gmina Stegna dążąc do podwyższenia bezpieczeÅ„stwa i jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców, umożliwia na preferencyjnych warunkach, dostÄ™p do Teleopieki domowej. PCO jest firmÄ… Å›wiadczÄ…cÄ… usÅ‚ugÄ™ Teleopieki domowej. Teleopieka domowa I generacji PCO polega na umożliwieniu Podopiecznemu dostÄ™pu do centrów usÅ‚ug Teleopieki domowej, poprzez dostÄ™p do Centrum Operacyjno - Alarmowego Teleopieki („czerwony przycisk alarmowy”). 

W ramach niniejszej umowy mieszkańcy Gminy Stegna uzyskują dostęp do systemu na preferencyjnych zasadach.

DostÄ™p do Teleopiki domowej kierowany jest do mieszkaÅ„ców Gminy Stegna, z grupy podwyższonego ryzyka, dÅ‚ugotrwale i przewlekle chorych tj.:

- mieszkającego samotnie lub przebywającego dłużej w domu samotnie,

- w wieku 60+  i osoby zagrożone:

- z zaburzeniami pamiÄ™ci, chorych kardiologicznie, neurologicznie,  na cukrzycÄ™ i inne.

Podopieczny, musi być osobÄ… zdolnÄ… do obsÅ‚ugi „czerwonego przycisku alarmowego”.

Teleopieka jest usÅ‚ugÄ…, dajÄ…cÄ… możliwoÅ›ci caÅ‚odobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i  zdrowia np. nagÅ‚ego zasÅ‚abniÄ™cia, upadku innego zdarzenia powodujÄ…cego niepokój  o wÅ‚asne zdrowie. Za pomocÄ…  czerwonego przycisku alarmowego  , którego wciÅ›niÄ™cie wÅ‚Ä…cza alarm odbierany w Centrum Operacyjno – Alarmowym.

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki wydzierżawi Gminie Stegna telefony stacjonarne i komórkowe które zostanÄ… przekazane osobom objÄ™tym systemem Teleopieki.

Koszty zwiÄ…zane z funkcjonowaniem systemu TELEOPIEKI  ponosi Gmina.

SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w Gminnym OÅ›rodku Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12 osobiÅ›cie lub telefonicznie

pod nr  55-247-82-86.

Liczba wyświetleń: 782