Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fiszka projektowa Lokalnej Grupy Rybacka Rybacka Brać Mierzei Drukuj Stworz PDF

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2015–2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei,  w terminie od 07.08.2015r. do 24.08.2015r.

Opracowanie LSR stanowi podstawÄ™ do ubiegania siÄ™ przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  o Å›rodki finansowe z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”       (PO RYBY 2014-2020). Po zaakceptowaniu pomysÅ‚u na projekt przez ZespóÅ‚ ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostanÄ… one uwzglÄ™dnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

WypeÅ‚nionÄ… fiszkÄ™ można przesÅ‚ać na adres e-mail: [email protected] .

FiszkÄ™ projektowÄ… można również pobrać w siedzibie LGR ul. Plac WolnoÅ›ci 1, 82-100 Nowy Dwór GdaÅ„ski.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. (55) 628 09 42

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2015-08-06 09:13:22 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 809