Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” Drukuj Stworz PDF

organizowane w Gdańsku, 3 września 2015r., godz. 9.00

Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego (Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej, GÅ‚ówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we wspóÅ‚pracy z Ministerstwem Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej,  serdecznie zapraszajÄ… na spotkanie informacyjne pt.  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016  i inne możliwoÅ›ci finansowania dla organizacji pozarzÄ…dowych na lata 2014-2020.”

W trakcie konferencji szczegóÅ‚owo omówione zostanÄ… gÅ‚ówne zasady ubiegania siÄ™ o dotacjÄ™ w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziaÅ‚u w konkursie, procedura ubiegania siÄ™ o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegóÅ‚owe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotyczÄ…ca zagadnieÅ„ logiki projektowej m. in. wyjaÅ›nienie myÅ›lenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekÅ›cie rozumienia logiki projektu, planowanie dziaÅ‚aÅ„, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność.

 

 

Aby wziąć udziaÅ‚ w konferencji należy przesÅ‚ać wypeÅ‚niony formularz zgÅ‚oszeniowy   na adres e mailowy [email protected] do dnia 21 sierpnia 2015r. Z uwagi na ograniczonÄ… liczbÄ™ miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgÅ‚oszeÅ„.

 

SzczegóÅ‚owych informacji udzielajÄ…:

Magdalena Witkowska

Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej tel. (58) 32 68 897

e-mail: [email protected]

Liczba wyświetleń: 713