Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja dla osób niesłyszących Drukuj Stworz PDF

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).
W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Gminy w Stegnie:
1. Osobiście zgłaszając sie w godzinach pracy urzędu:
    • od PoniedziaÅ‚ku do Åšrody - od 7.00 do 15.00
    • Czwartek - 7.00 do 16.00
    • PiÄ…tek - 7.00 do 14.00
2. Za pomocÄ… faksu - numer (55) 247 81 71.
3. Za pomocÄ… poczty elektronicznej - adres email: [email protected]
4. Elektronicznej Skrzynce podawczej Gminy Stegna: www.stegna.eboi.pl
5. Biuletyn Informacji Publicznej BIP http://bipstegna.eline6.serwery.pl/
UsÅ‚uga jest bezpÅ‚atna dla osoby uprawnionej bÄ™dÄ…cej osobÄ… niepeÅ‚nosprawnÄ… w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spoÅ‚ecznej oraz zatrudnianiu osób niepeÅ‚nosprawnych.
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukoÅ„czyÅ‚a 16 lat i zostaÅ‚a wybrana przez osobÄ™ uprawnionÄ… w celu uÅ‚atwienia porozumiewania siÄ™ z tÄ… osobÄ… i udzielenia jej pomocy w zaÅ‚atwieniu spraw, wizyta w urzÄ™dzie nie musi być wczeÅ›niej uzgadniana.
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy w Stegnie (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Liczba wyświetleń: 1427