Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NOWE SOŁECTWO W GMINIE STEGNA Drukuj Stworz PDF

Z inicjatywy mieszkaÅ„ców miejscowoÅ›ci Szkarpawa i WiÅ›niówka po przeprowadzonych konsultacjach spoÅ‚ecznych zarzÄ…dzonych przez Wójta Gminy Stegna ZarzÄ…dzeniem Nr 91/2015 z dnia 29.05.2015 r. Rada Gminy Stegna UchwaÅ‚Ä… Nr X/66/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. dokonaÅ‚a podziaÅ‚u dotychczasowego SoÅ‚ectwa Bronowo (w którego skÅ‚ad wchodziÅ‚y miejscowoÅ›ci Bronowo, Broniewo, Szkarpawa i WiÅ›niówka) na dwa odrÄ™bne soÅ‚ectwa:

1.Sołectwo Bronowo - składające się z miejscowości Bronowo i Broniewo,
2.SoÅ‚ectwo WiÅ›niówka – skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z miejscowoÅ›ci Szkarpawa i WiÅ›niówka.

W piÄ…tek 28 sierpnia w WiÅ›niówce i w Bronowie odbyÅ‚y siÄ™ wybory soÅ‚eckie.
SoÅ‚tysem SoÅ‚ectwa Bronowo zostaÅ‚a wybrana Pani Marta MasÅ‚oÅ„ a SoÅ‚ectwa WiÅ›niówka Pan Tomasz WÅ‚odkowski

Do Rady Sołeckiej w Bronowie wybrano:
1. Małgorzata Bernatek
2. Mariusz Banaszkiewicz
3. Małgorzata Szwaczka
4. Krystyna Witkowska
5. Lidia Banaszkiewicz

Do Rady SoÅ‚eckiej w WiÅ›niówce wybrano:
1. Tomasz Aleksandrzak
2. Monika Kańska
3. Marek Miszewski
4. Lesław Ostrowski
5. Jarosław Przybył

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy zaufania mieszkaÅ„ców oraz życzymy owocnej pracy na rzecz swojej maÅ‚ej ojczyzny, jakim jest SoÅ‚ectwo. W terminie do 30 wrzeÅ›nia br. mieszkaÅ„cy nowo utworzonych SoÅ‚ectw mogli zdecydować, na co przeznaczÄ… przyznany im Fundusz SoÅ‚ecki do realizacji w 2016 roku. 

 


Liczba wyświetleń: 1051