Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NOWE SOŁECTWO W GMINIE STEGNA Drukuj Stworz PDF

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości Szkarpawa i Wiśniówka po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zarządzonych przez Wójta Gminy Stegna Zarządzeniem Nr 91/2015 z dnia 29.05.2015 r. Rada Gminy Stegna Uchwałą Nr X/66/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. dokonała podziału dotychczasowego Sołectwa Bronowo (w którego skład wchodziły miejscowości Bronowo, Broniewo, Szkarpawa i Wiśniówka) na dwa odrębne sołectwa:

1.Sołectwo Bronowo - składające się z miejscowości Bronowo i Broniewo,
2.Sołectwo Wiśniówka – składające się z miejscowości Szkarpawa i Wiśniówka.

W piątek 28 sierpnia w Wiśniówce i w Bronowie odbyły się wybory sołeckie.
Sołtysem Sołectwa Bronowo została wybrana Pani Marta Masłoń a Sołectwa Wiśniówka Pan Tomasz Włodkowski

Do Rady Sołeckiej w Bronowie wybrano:
1. Małgorzata Bernatek
2. Mariusz Banaszkiewicz
3. Małgorzata Szwaczka
4. Krystyna Witkowska
5. Lidia Banaszkiewicz

Do Rady Sołeckiej w Wiśniówce wybrano:
1. Tomasz Aleksandrzak
2. Monika Kańska
3. Marek Miszewski
4. Lesław Ostrowski
5. Jarosław Przybył

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy zaufania mieszkańców oraz życzymy owocnej pracy na rzecz swojej małej ojczyzny, jakim jest Sołectwo. W terminie do 30 września br. mieszkańcy nowo utworzonych Sołectw mogli zdecydować, na co przeznaczą przyznany im Fundusz Sołecki do realizacji w 2016 roku. 

 






Liczba wyświetleń: 946