Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XI Sesja Rady Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Wczoraj 9 września w Domu Ludowym w Rybinie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Stegna.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoÅ›ci obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad. 
4. PrzyjÄ™cie protokoÅ‚u z X Sesji Rady Gminy. 
5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrÄ™bnego obwodu gÅ‚osowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzÄ…dzonych na dzieÅ„ 25 października 2015 r.; 
7.2. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na obszarze Gminy Stegna; 
7.3. podjÄ™cia wspóÅ‚pracy partnerskiej z GminÄ… Sztutowo, Miastem Krynica Morska, NadleÅ›nictwem ElblÄ…g, Parkiem Krajobrazem „Mierzeja WiÅ›lana”; 
7.4. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaÅ‚ych na terenie Gminy Stegna; 
7.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyplażowych wsi Stegna; 
7.6. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015; 
7.7. zmiany uchwaÅ‚y Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015 – 2025; 
7.8. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2014-2018.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje.

Wideo relacja na stronie: http://www.zulawyimierzeja24.pl/…/7334,grad-pytan-do-wojta-…
fot.zulawyimierzeja24.pl

Liczba wyświetleń: 835