Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

DOŻYNKI GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Wczoraj 13 wrzeÅ›nia w Rybinie odbyÅ‚y siÄ™ Dożynki Gminy Stegna. Uroczystość rozpoczęła siÄ™ mszÄ… Å›wiÄ™tÄ… polowÄ…, którÄ… odprawiÅ‚ ksiÄ…dz proboszcz parafii Stegna PaweÅ‚ Drożdż razem z ksiÄ™dzem dziekanem Markiem MierzwÄ… i ksiÄ™dzem parafii Tujsk ZdzisÅ‚awem BerliÅ„skim. PodziÄ™kowania oraz życzenia rolnikom,mieszkaÅ„com oraz zaproszonym goÅ›ciom zÅ‚ożyÅ‚a Wójt Gminy Stegna Pani Ewa DÄ…bska. W uroczystoÅ›ci uczestniczyÅ‚ również zastÄ™pca Wójt Gminy Stegna Pan Tomasz Gajewski, soÅ‚tysi naszych soÅ‚ectw,niektórzy radni, a wÅ›ród zaproszonych goÅ›ci znaleźli siÄ™ m.in. Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, zastÄ™pca Starosty Barbara Ogrodowska, Prezes Banku SpóÅ‚dzielczego w Stegnie Grzegorz Witkowski, Komendant Powiatowy Policji WacÅ‚aw Łokuciewski, byli Wójtowie Gminy Stegna Roman PawÅ‚owski oraz Eugeniusz Wyrzykowski. Swoje stoiska na tegorocznych dożynkach wystawili: soÅ‚ectwa - Rybina, Tujsk, Åšwierznica, Stegienka, Drewnica oraz Mors, Bank SpóÅ‚dzielczy Stegna, Pomorski OÅ›rodek Doradztwa Rolniczego, Park Krajobrazowy Mierzeja WiÅ›lana,Auto Stegna.
W programie dożynek znalazÅ‚y siÄ™ wystÄ™py zespoÅ‚ów szkolnych oraz lokalnych zespoÅ‚ów muzycznych: "Mierzeja" i "Fale". Pani Wójt Ewa DÄ…bska oraz Dyrektor GOK Pani Izabela Grudniewska wrÄ™czyÅ‚y nagrody Laureatom konkursu "PiÄ™kna WieÅ›" oraz III Turniej SoÅ‚ectw.
RozstrzygniÄ™to również konkurs na najÅ‚adniejszy wieniec dożynkowy gdzie nagrodÄ™ otrzymaÅ‚a Drewnica oraz na najÅ‚adniejsze stoisko dożynkowe i tu pierwszÄ… nagrodÄ™ zdobyÅ‚a Rybina. Nie zabrakÅ‚o także atrakcji dla najmÅ‚odszych i konkursów. 
Za sprawÄ… organizatorów dożynek oraz dziÄ™ki sprzyjajÄ…cej pogodzie dożynkowa zabawa stanowiÅ‚a udane zakoÅ„czenie po caÅ‚orocznym trudzie pracy na roli. 
Na scenie wystÄ…piÅ‚ jeszcze ZespóÅ‚ TaÅ„ca Ludowego "PerÅ‚a Warmii" a potem pozostaÅ‚a zabawa do późnych godzin przy wystÄ™pie zespoÅ‚u "ALIBII".

Galeria zdjÄ™c z uroczystoÅ›ci na stronie: www.facebook.com/media/set/?set=a.917332724988552.1073741882.178247452230420&type=3Liczba wyświetleń: 1307