Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

70 rocznica powstania OSP Drewnica Drukuj Stworz PDF

Dnia 12 wrzeÅ›nia 2015 r. w sobotÄ™ w Drewnicy miaÅ‚y miejsce uroczyste obchody 70-lecia powstania jednostki i nadania nowego sztandaru. UroczystoÅ›ci rozpoczęły siÄ™ MszÄ… Å›w. w koÅ›ciele pw. Narodzenia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny w Å»uÅ‚awkach, podczas której nastÄ…piÅ‚o poÅ›wiÄ™cenie sztandaru. Po zakoÅ„czeniu Mszy Å›w. nastÄ…piÅ‚ przemarsz jednostek na plac przed remizÄ… strażackÄ…, gdzie odbyÅ‚a siÄ™ część oficjalna.

Na placu odegrano hymn i wciÄ…gniÄ™to flagÄ™ paÅ„stwowÄ… na maszt, nastÄ™pnie Prezes OSP Drewnica dh Piotr Prusiecki, powitaÅ‚ wszystkich zebranych goÅ›ci oraz przypomniaÅ‚ historiÄ™ jednostki w Drewnicy. Później nastÄ…piÅ‚o symboliczne wbicie ozdobnych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz przekazanie poÅ›wiÄ™conego wczeÅ›niej sztandaru dla OSP Drewnica. Zaraz potem rozpoczęła siÄ™ prezentacja sztandaru.
Z okazji Jubileuszu miaÅ‚o miejsce również odczytanie listów gratulacyjnych oraz wrÄ™czenie licznej grupie strażaków medali i odznaczeÅ„.

W ceremonii wziÄ™li udziaÅ‚ miÄ™dzy innymi: Wójt Gminy Stegna – Ewa DÄ…bska, ZastÄ™pca Wójta Gminy Stegna – Tomasz Gajewski, Prezes ZarzÄ…du Wojewódzkiego ZwiÄ…zku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w GdaÅ„sku dh StanisÅ‚aw Kochanowski, Komendant Powiatowy PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze GdaÅ„skim – st. bryg. Krzysztof Ostasz, WiceprzewodniczÄ…ca Rady Gminy Stegna – Brygida DrÄ…gowska, ks. JarosÅ‚aw Plis, ks. Antoni Mikielewicz, ks. Dariusz Juszczak, soÅ‚tysi, radni oraz rodziny strażaków.
Å»yczymy wszystkim strażakom OSP Drewnica wielu sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a także kolejnych udanych jubileuszy.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna na stronie:www.facebook.com/media/set/?set=a.921350774586747.1073741883.178247452230420&type=3
Liczba wyświetleń: 1499