Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XVI Hubertus w Sztumskim Polu - relacja Drukuj Stworz PDF

W sobotę 26 września w stadninie koni w Sztumskim Polu odbył się XVI Hubertus – tradycyjne święto koniarzy i myśliwych kultywowane jest przez rodzinę Gossa nieprzerwanie od 1999 roku.

Uroczyste obchody w tym roku miaÅ‚y szczególny akcent. Podczas odprawy jeźdźców przed gonitwÄ… na placu maneżowym pojawiÅ‚a siÄ™ emerytowana już, lecz wciąż w doskonaÅ‚ej kondycji, klacz Iskra, od której pochodzi nazwa stadniny. Z okazji jubileuszu 25-lecia urodzin zaÅ‚ożycielka stada liczÄ…cego dzisiaj ponad 50 koni oprócz życzeÅ„ stu lat otrzymaÅ‚a również kosz peÅ‚en koÅ„skich przysmaków.

Po prezentacji jeźdźców oraz ich koni z Klubu ISKRA, jak również goÅ›ci przybyÅ‚ych z zaprzyjaźnionych stajni, uwaga zebranej publicznoÅ›ci skupiÅ‚a siÄ™ na miejscu, gdzie rozegrana zostaÅ‚a gonitwa. W tym roku przybraÅ‚a formÄ™ poszukiwania starannie ukrytego lisa. Szczęściarzem okazaÅ‚a siÄ™  amazonka z warszawskiego klubu KoÅ„skie Zdrowie, na której to ramieniu w przyszÅ‚ym roku zawiÅ›nie lisia kita.

NastÄ™pnym punktem programu byÅ‚o WspóÅ‚zawodnictwo w Skokach przez Przeszkody o Puchar Starosty Sztumskiego. Zmagania poprzedzone zostaÅ‚y specjalnym pokazem jazdy konnej w rytm muzyki, tzw. kadryl, przygotowany przez najmÅ‚odszych czÅ‚onków sekcji Klubu Jeździeckiego ISKRA, który z tytuÅ‚u mÅ‚odego wieku uczestników oraz perfekcyjnoÅ›ci wykonanego ukÅ‚adu – zrobiÅ‚ na publicznoÅ›ci najwiÄ™ksze wrażenie. Konkurs skokowy rozegrany zostaÅ‚ w trzech konkurencjach. W klasie mini LL na podium stanęły: 1. Marta Łazorczyk na koniu Orion, 2. Natalia Olszewska (Grant),  3. Joanna Borzykowska (Serenada). W klasie LL laureatami zostali: 1. Dominika Tokarek (Tario), 2. JarosÅ‚aw Hoderny (Rokita), 3. Grażyna Suchecka (Justa). NajwiÄ™cej emocji towarzyszyÅ‚o ostatniemu konkursowi – klasy L, gdzie do samego koÅ„ca trwaÅ‚a zaciÄ™ta walka. Ostatecznie najlepsza okazaÅ‚a siÄ™ juniorka Klubu Jeździeckiego ISKRA – Daria Nowakowska na koniu Ataman, przed MartÄ… Adamkiewicz (Panicz) oraz MonikÄ… Wasik-LaskowskÄ… (Oliver Lake).

Po zmaganiach skokowych nadszedÅ‚ czas na tradycyjnÄ… biesiadÄ™ hubertowskÄ…, na której oprócz wielu specjaÅ‚ów swojskiego jadÅ‚a i taÅ„ców do późnych godzin daÅ‚o siÄ™ sÅ‚yszeć także koÅ„skie pieÅ›ni oraz uÅ‚aÅ„skie żurawiejki. Gospodarze Iskry dziÄ™kowali za wsparcie oraz patronat NadleÅ›nictwu Kwidzyn oraz Starostwu Powiatowemu w Sztumie. Podczas caÅ‚ej imprezy daÅ‚o siÄ™ zauważyć duże zaangażowanie najmÅ‚odszych adeptów jeździectwa, których do Iskry przybywa coraz wiÄ™cej w poszukiwaniu wÅ‚asnej przygody z koniem.

Liczba wyświetleń: 802