Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji-dokumentacji w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF

              

Projekt jest  realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora ryboÅ‚óstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Projekt dot. odbudowy istniejÄ…cych rowów przydrożnych i przepustów. Realizacja projektu przyczyni siÄ™ do wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wskazane dziaÅ‚ania sÄ… podstawowym warunkiem zabezpieczenia ludzi i gospodarki przed ogromnymi stratami w przyrodzie i degradacjÄ… Å›rodowiska.

CaÅ‚kowite wydatki na realizacjÄ™ projektu 750 445,00zÅ‚

Kwota wnioskowanego dofinansowania  577 842,00zÅ‚ 

Planowany termin zakończenia realizacji operacji grudzień 2013r.

Wnioskodawca formalny: Gmina Stegna

Przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony 28.11.2012r, 13.12.2012r nastąpiło otwarcie ofert. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

Liczba wyświetleń: 1089