Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji-dokumentacji w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF

              

Projekt jest  realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Projekt dot. odbudowy istniejących rowów przydrożnych i przepustów. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wskazane działania są podstawowym warunkiem zabezpieczenia ludzi i gospodarki przed ogromnymi stratami w przyrodzie i degradacją środowiska.

Całkowite wydatki na realizację projektu 750 445,00zł

Kwota wnioskowanego dofinansowania  577 842,00zł 

Planowany termin zakończenia realizacji operacji grudzień 2013r.

Wnioskodawca formalny: Gmina Stegna

Przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony 28.11.2012r, 13.12.2012r nastąpiło otwarcie ofert. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

Liczba wyświetleń: 1049