Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XII Sesja rady Gminy Stegna - 29.09.2015 Drukuj Stworz PDF

29.09.2015 w Urzędzie Gminy w Stegnie (wyjątkowo) odbyła się XII Sesja Rady Gminy Stegna.

 

Sesja odbywała się w/g następującego harmonogramu:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.

7. Informacja na temat funkcjonowania placówek OSP – realizacja zadaÅ„ statutowych, finansowanie z budżetu Gminy Stegna, pozyskane przez OSP Å›rodki pozabudżetowe.

8. DziaÅ‚alność Gminnego OÅ›rodka Kultury, Biblioteki Publicznej oraz poszczególnych filii z uwzglÄ™dnieniem Å›rodków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeÅ‚ niż budżet Gminy.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za I póÅ‚rocze 2015 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. wyrażenia zgody na sprzedaż działki w miejscowości Drewnica o nr 246/2 w drodze przetargowej;

10.2. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca;

10.3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki gruntu nr 125 położonej w miejscowości Rybina;

10.4. udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stegna do zawarcia ugody administracyjnej ze StarostÄ… Nowodworskim w postÄ™powaniu odszkodowawczym i okreÅ›lenia wysokoÅ›ci odszkodowania;

10.5. rozpatrzenia skargi na dziaÅ‚alność Wójta Gminy Stegna;

10.6. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015;

10.7. zmiany uchwaÅ‚y Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015 – 2025.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 12. Wolne wnioski i informacje.

Å»ródÅ‚o: Å»uÅ‚awyiMierzeja24.pl

 

WiÄ™cej informacji, zdjęć i filmów na stronie żuÅ‚awyimierzeja24.pl, aby przejść do strony proszÄ™ kliknąć link:

http://www.zulawyimierzeja24.pl/aktualnosci/7535,dlaczego-pani-klamie-pyta-wojt-pozegnania-wyjasnie

Liczba wyświetleń: 878