Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki Drukuj Stworz PDF

Przedmiotem projektu była rozbudowa systemu odprowadzania ścieków obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki. Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z poszczególnych budynków mieszkalno - gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej z miejscowości Przemysław i Żuławki i Drewnica do sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej łączącej miejscowość Żuławki z istniejącym układem kanalizacji sanitarnej w Mikoszewie i przesyła ścieki do oczyszczalni w Stegnie.

Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki w wysokości 2 530 000 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  w wysokości 4 401 015,89 PLN. Koszty kwalifikowane poniesione zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku wyniosły 10 285 654,12 PLN. Koszty kwalifikowane poniesione zgodnie z zasadami RPO wyniosły 8 264  818,57 PLN

W ramach inwestycji wybudowano 28.879,77 mb sieci kanalizacyjnej - w tym 25258,22 mb sieci grawitacyjnej i 3.621,55 mb oraz 13 przepompowni ( w tym jedna zmodernizowana). Podłączono 354 budynki o łącznej liczbie osób 1786.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

www.wfosigw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1987