Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja o zakończeniu inwetaryzacji wyrobów zawierające azbest Drukuj Stworz PDF

ZakoÅ„czono realizacje zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierajÄ…cych azbest na terenie gminy Stegna”.   

 

W marcu 2015 roku Gmina Stegna zÅ‚ożyÅ‚a wniosek do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie w wysokoÅ›ci 80% na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierajÄ…cych azbest”. Po pozytywnej weryfikacji zostaÅ‚o podpisane porozumienie dotyczÄ…ce realizacji zadaÅ„ przyjÄ™tych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” polegajÄ…ce na przedmiotowej aktualizacji inwentaryzacji azbestu. CaÅ‚ość zadania zostaÅ‚o zlecone firmie WGS84 Polska Sp. z o.o. W ramach zadania Wykonawca przygotowaÅ‚ wniosek, wykonaÅ‚ inwentaryzacje, wprowadziÅ‚ dane do bazy azbestowej oraz przygotowaÅ‚ koÅ„cowe sprawozdanie z realizacji zadania. CaÅ‚kowity koszt zadania wynosi 19 434,00 zÅ‚, w tym udziaÅ‚ wÅ‚asny gminy wynosi 3 934,00 zÅ‚.

 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaÅ‚ też opracowany Program usuwania wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna na lata 2015-2032.

 

Powyższy program po wczeÅ›niejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Åšrodowiska oraz Pomorskiego PaÅ„stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego   zostanie przedÅ‚ożony Radzie Gminy Stegna.

 

ZaÅ‚Ä…cznik: Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna na lata 2015-2032”

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Program 2015-10-29 12:10:24 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 991