Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 8 Drukuj Stworz PDF

Przykład 8

Projekt 8             UporzÄ…dkowanie  targowiska wiejskiego

Cele   projektu       Celem  projektu    poprawa estetyki  wsi jest   promocja   kultury   fizycznej wÅ›ród

                      mieszkaÅ„ców   SoÅ‚ectwa X .

Budżet    projektu      Lp.                  Zadanie                    Koszt   zadania     ŹródÅ‚o  finansowa-

                                                                                                     nia
                                                                            [PLN]

                       1.      Zakup  materiaÅ‚ów   budowla-                       8.000    Fundusz  SoÅ‚ecki

                               nych i usÅ‚ugi budowlane

                       2.      zakup straganów       (stoÅ‚y)                      2.000    Fundusz SoÅ‚ecki

                       3.      Prace porzÄ…dkowe                                   2.000    WkÅ‚ad WÅ‚asny

                                                           RAZEM                 12.000

                      Realizacja   powyższych zadaÅ„ przyczyni siÄ™ do   poprawy   estetyki wsi   a także  umoż-
                      liwi  lepszÄ…  organizacjÄ…   sprzedaży   produktów      rolnikom    oraz  lokalnym    kupcom.
                      Nasza   wieÅ›  sÅ‚ynie z uprawy   ekologicznej i   handel  odbywa  siÄ™ dwa   razy w    tygodniu
                      na   placu targowym   od wielu  lat.  Plac ten   nie jest   utwardzony   ani  zadaszony , co w
                     dni  deszczowe utrudnia       handel i powoduje, że wyglÄ…da on  bardzo  nieestetycznie .
Uzasadnienie
                      MieszkaÅ„cy     i   osoby   przyjezdne   nie   mogÄ…   wygodnie  zrobić  zakupów .   Dlatego   też
projektu              należy   postawić wiatÄ™    oraz  utwardzić  teren.  Projekt   przyczyni siÄ™ wiÄ™c   do  popra-
                     wy   warunków     życia mieszkaÅ„ców .

                      Na   podkreÅ›lenie  zasÅ‚uguje fakt,   że   projekt  jest  zgodny   z  Planem   Odnowy     Miej-
                     scowoÅ›ci X oraz StrategiÄ…      Rozwoju Gminy  Y.

Liczba wyświetleń: 1379