Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

W dniu 21.01.2016 przedszkolaki i uczniowie ZespoÅ‚u Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy zaprosili swoje Babcie i Dziadków na uroczystość. Przygotowane wystÄ™py artystyczne rozpoczęły najmÅ‚odsze dzieci, przedstawiajÄ…c wesoÅ‚Ä… scenkÄ™ w domu Babci i Dziadka. Dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego wygÅ‚osiÅ‚y wiersze i zaÅ›piewaÅ‚y piosenki. WykazujÄ…c siÄ™ znajomoÅ›ciÄ… pór roku i nazw miesiÄ™cy. Na koniec wszyscy wrÄ™czyli Babciom i Dziadkom wÅ‚asnorÄ™cznie wykonane prezenty.
W drugiej części wystÄ…pili uczniowie klas I-III dla swoich ukochanych Babć i Dziadków recytowali wspaniaÅ‚e wiersze, Å›piewali piosenki, dziÄ™kujÄ…c za serce, codzienne spacery i wspólne spÄ™dzanie czasu. Nie zabrakÅ‚o, jak na karnawaÅ‚ przystaÅ‚o, taÅ„ca od poleczki po taniec wspóÅ‚czesny.
Wszystkie dzieciaki byÅ‚y bardzo pomysÅ‚owo przebrane, stosownie do odgrywanych ról i wykonywanych taÅ„ców.
Dla swoich Babć i Dziadków przygotowali czerwone serduszka i kolorowe kwiatki.
Serdeczne sÅ‚owa podziÄ™kowania dla nauczycieli, wychowawców, pracowników ZespoÅ‚u jak również rodziców za zaangażowanie i przygotowanie tej wspaniaÅ‚ej uroczystoÅ›ci.
Dyrektor dziÄ™kuje również radzie rodziców za przygotowanie poczÄ™stunku dla Babć i Dziadków na stoÅ‚ówce szkolnej.

Liczba wyświetleń: 840