Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 9 Drukuj Stworz PDF

Przykład 9

Projekt 9              Warsztaty   kulinarne Koła Gospodyń  Wiejskich

Cele    projektu       Celem projektu jest   rozwój      i promocja    lokalnych  tradycji   kulinarnych   wśród

                       mieszkańców Sołectwa X .

                         Lp.                    Zadanie                       Koszt   zada-       Źródło finansowa-

                                                                                    nia                    nia
Budżet     projektu

                                                                                  [PLN]

                         1.      Zakup sprzętu AGD                                     6.000     Fundusz Sołecki

                        2.       Zakup  produktów       spożywczych                    3.000     Fundusz Sołecki

                        3.       Prowadzenie  dokumentacji   foto-                     1.000     Fundusz Sołecki

                                 graficznej    i zorganizowanie wy-

                                 stawy

                                                                 RAZEM                10.000

                       Realizacja    powyższych      zadań    przyczyni   się  do  wzrostu     integracji   mieszkańców
                       sołectwa   oraz   promocji    lokalnych tradycji     kulinarnych ,   które   zanikają wśród    ludzi
                       młodych.   Warsztaty      będą   obywały     się   raz   na   dwa   tygodnie   w  świetlicy  wiejskiej
                       i   będą  prowadzone      przez   Gospodynie     Wiejskie ,  jednak    uczestniczyć będą      mogli
Uzasadnienie
                       wszyscy    zainteresowani ,   szczególnie   młodzież .   Na   koniec     każdego   spotkania   od-
projektu
                       będzie   się  wspólna    degustacja   potraw     a   same   warsztaty   będą    dokumentowane .
                       Na   koniec    zorganizujemy      wystawę     w  świetlicy.   Nasza   wieś   posiada    oryginalne
                       tradycje   kulinarne    oparte   na   lokalnych  produktach ,   które  jednak   zanikają . W   cza-
                       sach   kiedy   dominuje    fast   food  tradycyjne   potrawy    nie   są atrakcyjne   dla   młodzie-
                       ży.   Należy   podkreślić ,  że   wprowadzenie     dań   lokalnych   przyczyni  się   do   poprawy
                       oferty   lokalnych    gospodarstw      agroturystycznych .   Projekt      przyczyni   się   więc  do
                       poprawy     warunków      życia   mieszkańców .   Na   podkreślenie      zasługuje   fakt,  że  pro-
                      jekt jest  zgodny   z   Planem   Odnowy   Miejscowości X   oraz   Strategią        Rozwoju Gminy
                      Y .

Liczba wyświetleń: 1335