Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 9 Drukuj Stworz PDF

Przykład 9

Projekt 9              Warsztaty   kulinarne KoÅ‚a GospodyÅ„  Wiejskich

Cele    projektu       Celem projektu jest   rozwój      i promocja    lokalnych  tradycji   kulinarnych   wÅ›ród

                       mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa X .

                         Lp.                    Zadanie                       Koszt   zada-       ŹródÅ‚o finansowa-

                                                                                    nia                    nia
Budżet     projektu

                                                                                  [PLN]

                         1.      Zakup sprzÄ™tu AGD                                     6.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                        2.       Zakup  produktów       spożywczych                    3.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                        3.       Prowadzenie  dokumentacji   foto-                     1.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 graficznej    i zorganizowanie wy-

                                 stawy

                                                                 RAZEM                10.000

                       Realizacja    powyższych      zadaÅ„    przyczyni   siÄ™  do  wzrostu     integracji   mieszkaÅ„ców
                       soÅ‚ectwa   oraz   promocji    lokalnych tradycji     kulinarnych ,   które   zanikajÄ… wÅ›ród    ludzi
                       mÅ‚odych.   Warsztaty      bÄ™dÄ…   obywaÅ‚y     siÄ™   raz   na   dwa   tygodnie   w  Å›wietlicy  wiejskiej
                       i   bÄ™dÄ…  prowadzone      przez   Gospodynie     Wiejskie ,  jednak    uczestniczyć bÄ™dÄ…      mogli
Uzasadnienie
                       wszyscy    zainteresowani ,   szczególnie   mÅ‚odzież .   Na   koniec     każdego   spotkania   od-
projektu
                       bÄ™dzie   siÄ™  wspólna    degustacja   potraw     a   same   warsztaty   bÄ™dÄ…    dokumentowane .
                       Na   koniec    zorganizujemy      wystawÄ™     w  Å›wietlicy.   Nasza   wieÅ›   posiada    oryginalne
                       tradycje   kulinarne    oparte   na   lokalnych  produktach ,   które  jednak   zanikajÄ… . W   cza-
                       sach   kiedy   dominuje    fast   food  tradycyjne   potrawy    nie   sÄ… atrakcyjne   dla   mÅ‚odzie-
                       ży.   Należy   podkreÅ›lić ,  że   wprowadzenie     daÅ„   lokalnych   przyczyni  siÄ™   do   poprawy
                       oferty   lokalnych    gospodarstw      agroturystycznych .   Projekt      przyczyni   siÄ™   wiÄ™c  do
                       poprawy     warunków      życia   mieszkaÅ„ców .   Na   podkreÅ›lenie      zasÅ‚uguje   fakt,  że  pro-
                      jekt jest  zgodny   z   Planem   Odnowy   MiejscowoÅ›ci X   oraz   StrategiÄ…        Rozwoju Gminy
                      Y .

Liczba wyświetleń: 1391