Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Misterium Paschalne w ZSP Drewnica Drukuj Stworz PDF

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy dwukrotnie przeżywano Misterium MÄ™ki PaÅ„skiej – 21 marca, wieczorem, odbyÅ‚o siÄ™ przedstawienie dla lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci, na które przybyli także zaproszeni goÅ›cie: Wójt Gminy Stegna, p. Ewa DÄ…bska oraz ksiÄ…dz JarosÅ‚aw Plis, radni i soÅ‚tysi okolicznych miejscowoÅ›ci, emerytowani pracownicy szkoÅ‚y,  rodzice uczniów i okoliczni mieszkaÅ„cy. Drugi wystÄ™p odbyÅ‚ siÄ™ we wtorek, 22 marca i miaÅ‚ charakter szkolny. Wydarzenie przygotowaÅ‚ SamorzÄ…d Uczniowski (uczniowie klas 4-6), pod opiekÄ… p. Agnieszki Bastian, p. Natalii Biernackiej oraz p. Anny Krokosz.

Tegoroczne przedstawienie zabraÅ‚o widzów w piÄ™knÄ…, ale peÅ‚nÄ… zadumy podróż. CaÅ‚e przedstawienie odgrywaÅ‚o siÄ™ w dwóch Å›wiatach – wspóÅ‚czesnym i antycznym. Dwoje wspóÅ‚czesnych dzieci – siostry – rozmawiajÄ…c o lekcjach religii i Panu Jezusie, odkrywaÅ‚o tajemnicÄ™ Jego Å›mierci i zmartwychwstania. WizualizacjÄ… ich rozmów byÅ‚y sceny z życia Jezusa, przeplatajÄ…ce siÄ™ z wÄ…tkiem wspóÅ‚czesnym – powoÅ‚anie uczniów, nauka modlitwy oraz rozmowa o przebaczaniu, zdziaÅ‚ane przez Jezusa cuda, wieczernik i ustanowienie sakramentu Eucharystii, ogród oliwny i pojmanie Jezusa, wyrok PiÅ‚ata, droga krzyżowa, Å›mierć na krzyżu i zmartwychwstanie.  DopeÅ‚nieniem caÅ‚oÅ›ci byÅ‚a przejmujÄ…ca muzyka oraz pieÅ›ni Å›piewane przez aktorów.

Mocnym akcentem przedstawienia byÅ‚a droga krzyżowa, którÄ… widzowie przeżywali razem z Jezusem. MÄ™ka Chrystusa ukazana byÅ‚a prawdziwie – biczowanie, niesienie krzyża, upadki pod jego ciężarem, spotkanie Maryi, Weroniki, pomoc Szymona z Cyreny w niesieniu krzyża, Å›mierć Jezusa i zÅ‚ożenie do grobu przy dźwiÄ™kach Gorzkich żali – wprowadzaÅ‚a
w podniosÅ‚y i peÅ‚en zadumy nastrój. Zmartwychwstanie daÅ‚o zaÅ› ostatecznÄ… nadziejÄ™ na Å»ycie Wieczne. W ten sposób również liczna publiczność zostaÅ‚a wciÄ…gniÄ™ta w rozważania na temat Bożej MiÅ‚oÅ›ci do ludzi. Ukazana tu zostaÅ‚a wielka miÅ‚ość Jezusa do czÅ‚owieka, który oddaÅ‚ swoje życie za nas.

Całe przedstawienie miało niezwykle symboliczny wymiar i widzowie z pewnością przeżywali wszystko głęboko w sobie, w odniesieniu do swojego życia i postępowania, przygotowując się na święta Wielkanocne.

Po zakoÅ„czeniu Apelu nastÄ…piÅ‚o krótkie przemówienie Pani Dyrektor Bożeny Kowitz, która zÅ‚ożyÅ‚a wszystkim zebranym Å›wiÄ…teczne życzenia .

 

Dyrekcja ZSP Drewnica


 

Liczba wyświetleń: 863