Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Remont łącznika ul. Morskiej i Lipowej w Stegnie już pewny... Drukuj Stworz PDF

W dniu 29 marca 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku p. Ewa Dąbska Wójt Gminy Stegna podpisała umowę z p. Wojewodą na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską (przy DPS ,,MORS") w miejscowości Stegna". Szacunkowa wartość zadania stanowi kwotę 1 410 000,00 zł , znaczną część planowanych kosztów zostanie pokryta z pozyskanej dotacji z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 561 tys. zł .
Dotacja została pozyskana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" (tzw. schetynówki).


Liczba wyświetleń: 773