Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Remont łącznika ul. Morskiej i Lipowej w Stegnie już pewny... Drukuj Stworz PDF

W dniu 29 marca 2016 r. w Pomorskim UrzÄ™dzie Wojewódzkim w GdaÅ„sku p. Ewa DÄ…bska Wójt Gminy Stegna podpisaÅ‚a umowÄ™ z p. WojewodÄ… na dofinansowanie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Å‚Ä…cznika ul. Lipowej z ul. MorskÄ… (przy DPS ,,MORS") w miejscowoÅ›ci Stegna". Szacunkowa wartość zadania stanowi kwotÄ™ 1 410 000,00 zÅ‚ , znacznÄ… część planowanych kosztów zostanie pokryta z pozyskanej dotacji z budżetu paÅ„stwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokoÅ›ci 561 tys. zÅ‚ .
Dotacja zostaÅ‚a pozyskana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" (tzw. schetynówki).


Liczba wyświetleń: 825