Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PSZOK - INFORMACJE OGÓLNE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowoÅ›ci Stegna przy ul. GdaÅ„skiej 2 (przy PrzedsiÄ™biorstwie Komunalnym „Mierzeja”) zostaÅ‚ uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez ZakÅ‚ad Utylizacji Odpadów StaÅ‚ych Sp. z o. o. z siedzibÄ… w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Punkt przyjmuje wyÅ‚Ä…cznie odpady posegregowane.  W Punkcie bezpÅ‚atnie przyjmowane sÄ… odpady, wyÅ‚Ä…cznie od mieszkaÅ„ców nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objÄ™tych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (należy posiadać przy sobie potwierdzenie objÄ™cia systemem może to być dowód wpÅ‚aty za odbiór odpadów komunalnych lub „informacje o opÅ‚atach”). Natomiast odpady z nieruchomoÅ›ci niezamieszkaÅ‚ych i pochodzÄ…cych z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz usÅ‚ugowej można oddać odpÅ‚atnie zgodnie z cennikiem okreÅ›lonym na PSZOK . Odpady należy dostarczać wÅ‚asnym transportem.

 

ZARZÄ„DZENIE NR 125/2014 WÓJTA GMINY STEGNA Z DNA 5 WRZEÅšNIA 2014 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W STEGNIE

 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W STEGNIE

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU PSZOK W STEGNIE

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PSZOK W STEGNIE

 

 

PSZOK czynny jest w Stegnie ul.GdaÅ„skiej 2; od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach 8:00- 16:00. SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać dzwoniÄ…c pod numer telefonu 609 542 108.

Liczba wyświetleń: 1334