Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską (przy DPS ,,MORS") w miejscowości Stegna Drukuj Stworz PDF

Łącznik ma bardzo duże znaczenie dla spójności sieci dróg, stanowi bezpośrednie połączenie drogi gminnej - ul. Lipowa z drogą powiatową - ul. Morska. Ze względu na lokalizację i charakter obszaru w sezonie letnim występuje w określonych porach dnia spiętrzenie natężenia ruchu pojazdów i pieszych,  szczególnie nasilone w weekendy. Projektowany odcinek jest zlokalizowany na obszarze wiejskim, w strefie potencjalnie szybkiego i wysokiego rozwoju gospodarczego w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych. Wybudowanie drogi usprawni komunikację pojazdów przeznaczonych do przewozu osób korzystających z obiektów turystycznych, umożliwi sprawny szybki dojazd służb i karetek do zdarzeń, których ze względu na dużą liczbę turystów jak i bezpośrednie sąsiedztwo Domu Pomoc Społecznej "MORS" jest bardzo wiele. Budowa drogi wpłynie na wzrost dostępności terenów inwestycyjnych wykazanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Usług Przyplażowych w Stegnie.

 

W dniu 29.03.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską (przy DPS ,,MORS") w miejscowości Stegna". Szacunkowa wartość zadania stanowi kwotę 1 410 tys. zł , znaczną część planowanych kosztów zostanie pokryta z pozyskanej dotacji z budżetu państwa w ramach  "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości  561 tys. zł .

 

W dniu 31.03.2016r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane

W dniu 04.05.2016r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych

W dniu 04.07.2016r. został podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim zmieniający kwotę dotacji na 364 759 zł, dostosowując dofinasowanie do zawartych umów na wykonastwo.

W dniu 25.07.2016r został spisany protokół odbioru końcowego.

Liczba wyświetleń: 1742