Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I N F O R M A C J A w sprawie kontroli nieruchomości Drukuj Stworz PDF

Od 24 maja 2016r. pracownicy Urzędu Gminy w Stegnie rozpoczną kontrole nieruchomości  ( właścicieli, którzy zadeklarowali się, że będą segregować odpady)  w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnychw miejscowościach i dniach,  zgodnie z  harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Stegna .


W czasie kontroli będzie zwracana szczególna uwaga na zawartość odpadów zmieszanych tj.  czy w pojemnikach na odpady zmieszane  nie znajdują się odpady segregowalne ( plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, papier itp), które powinny znajdować się w workach do segregacji.


W przypadku stwierdzenia, że na nieruchomości, której właściciel zadeklarował    że będzie segregował odpady  ( korzysta z niższej stawki opłaty) w pojemniku       na odpady zmieszane będą znajdowały się odpady segregowalne, zostanie z urzędu wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym jak za odpady niesegregowane.


Celem kontroli jest ograniczenie ilości odpadów zmieszanych oddawanych            przez mieszkańców, których koszt utylizacji jak znacznie wyższy  niż odpadów segregowanych.

Liczba wyświetleń: 663