Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uchwały Drukuj Stworz PDF

Nr i data uchwały

W sprawie

Do pobrania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego

Nr, pozycja i data publikacji

XL/381/2014

13.02.2014

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

POBIERZ 

 

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 977

z 04.03.2014 r.

 

XL/383/2014

13.02.2014

 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

 

POBIERZ 

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 988

z 04.03.2014 r.

XXX/277/2013

31.01.2013

 

przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stegna w przypadku nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości te są niezamieszkałe przez mieszkańców, a powstają odpady komunalne oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku w/w części nieruchomości nie zamieszkałych

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2013

poz. 1071

z 22.02.2013 r.

XXXI/283/2013

14.03.2013

 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2013

poz. 1726

z 14.04.2013 r.

XL/384/2014

13.02.2014

 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 989

z 04.03.2014 r.

XL/385/2014

13.02.2014

 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 990

z 04.03.2014 r.

XL/382/2014

13.02.2014   

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie  Miejskiej Tczew wykonywania zadania     w zakresie tworzenia punku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna

                   POBIERZ                                
Liczba wyświetleń: 1335