Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uchwały Drukuj Stworz PDF

Nr i data uchwały

W sprawie

Do pobrania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego

Nr, pozycja i data publikacji

XIX/148/2016

18.04.2016

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

POBIERZ 

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1848

z 17.05.2016 r.

 

XIX/153/2016

18.04.2016

 

szczegóÅ‚owego sposobu i zakresu Å›wiadczenia usÅ‚ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

 

POBIERZ 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1853

z 18.04.2016 r.

XIX/150/2016

18.04.2016

 

w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zków odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci „sezonowych” oraz nieruchomoÅ›ci „mieszanych”, a także metody i wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1850

z 17.05.2016 r.

XIX/146/2016

18.04.2016

 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1849

z 17.05.2016 r.

XIX/152/2016

18.04.2016

 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1852

z 17.05.2016

XIX/154/2016

18.04.2016

 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1820

z 16.05.2016 r.

XL/382/2014

13.02.2014   

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miÄ™dzygminnego dotyczÄ…cego powierzenia Gminie  Miejskiej Tczew wykonywania zadania     w zakresie tworzenia punku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez GminÄ™ Stegna

                   POBIERZ

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1382