Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uchwały Drukuj Stworz PDF

Nr i data uchwały

W sprawie

Do pobrania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego

Nr, pozycja i data publikacji

XIX/148/2016

18.04.2016

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

POBIERZ 

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1848

z 17.05.2016 r.

 

XIX/153/2016

18.04.2016

 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

 

POBIERZ 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1853

z 18.04.2016 r.

XIX/150/2016

18.04.2016

 

w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1850

z 17.05.2016 r.

XIX/146/2016

18.04.2016

 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1849

z 17.05.2016 r.

XIX/152/2016

18.04.2016

 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1852

z 17.05.2016

XIX/154/2016

18.04.2016

 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1820

z 16.05.2016 r.

XIX/151/2016 18.04.2016 zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna. POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1851

z 17.05.2016 r.

XL/382/2014

13.02.2014  

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie  Miejskiej Tczew wykonywania zadania     w zakresie tworzenia punku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna

 

Liczba wyświetleń: 1375