Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja dla mieszkańców Drukuj Stworz PDF

W związku z reformą oświaty, która wejdzie w życie 01 września 2017 r., informuje, że obecnie trwają analizy funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna, które zostaną przedstawione mieszkańcom, po uprzednim zaopiniowaniu przez Gminną Radę Oświatową. Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy Prawo oświatowe, dostępny jest projekt tejże ustawy, natomiast nie ma rozporządzeń wykonawczych, więc nie ma możliwości zajęcia stanowiska w zakresie reformy. Ostateczną decyzję w sprawie placówek oświatowych podejmie Rada Gminy Stegna w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty, Związków Zawodowych.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Zamieścił: Michał Jarosz

Liczba wyświetleń: 838