Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja dla mieszkańców Drukuj Stworz PDF

W zwiÄ…zku z reformÄ… oÅ›wiaty, która wejdzie w życie 01 wrzeÅ›nia 2017 r., informuje, że obecnie trwajÄ… analizy funkcjonowania placówek oÅ›wiatowych na terenie Gminy Stegna, które zostanÄ… przedstawione mieszkaÅ„com, po uprzednim zaopiniowaniu przez GminnÄ… RadÄ™ OÅ›wiatowÄ…. Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy Prawo oÅ›wiatowe, dostÄ™pny jest projekt tejże ustawy, natomiast nie ma rozporzÄ…dzeÅ„ wykonawczych, wiÄ™c nie ma możliwoÅ›ci zajÄ™cia stanowiska w zakresie reformy. OstatecznÄ… decyzjÄ™ w sprawie placówek oÅ›wiatowych podejmie Rada Gminy Stegna w formie uchwaÅ‚y, po uprzednim uzyskaniu opinii Kuratora OÅ›wiaty, ZwiÄ…zków Zawodowych.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Zamieścił: Michał Jarosz

Liczba wyświetleń: 906