Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Odbudowa wejść na plażę, ciągów pieszo jezdnych w miejscowościach Stegna i Jantar. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje Drukuj Stworz PDF

 

Do dnia 31.03.2015r wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. ,,Odbudowa wejść na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych w miejscowościach Stegna i Jantar”. Inwestycja jest realizowana w celu ożywienia pasa nadmorskiego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna. Gotowa dokumentacja będzie podstawą do  aplikowania o środki unijne w przyszłej perspektywie finansowej.

 

Zgodnie z przedstawioną koncepcją  na konsultacjach społecznych  zaplanowaliśmy aby w projekcie ująć remont zejść na plaże nr 69, 68, 67, 66 w Stegnie oraz nr 78, 79, 80 w  Jantarze. Zaprojektowaniu podlegać będzie także budowa promenady nadmorskiej (w Stegnie i w Jantarze) wraz z budową specjalnych pochylni umożliwiających  poruszanie się osób niepełnosprawnych.  W dokumentacji technicznej ujęta będzie budowa schodów z tarasem widokowym. 


 

 

Liczba wyświetleń: 916