Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PSZOK - INFORMACJE OGÓLNE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowoÅ›ci Stegna przy ul. GdaÅ„skiej 2 (przy PrzedsiÄ™biorstwie Komunalnym „Mierzeja”) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez ZakÅ‚ad Utylizacji Odpadów StaÅ‚ych Sp. z o. o. z siedzibÄ… w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Punkt przyjmuje wyÅ‚Ä…cznie odpady posegregowane.  W Punkcie bezpÅ‚atnie przyjmowane sÄ… odpady, wyÅ‚Ä…cznie od mieszkaÅ„ców nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objÄ™tych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

ObsÅ‚uga PSZOK dokonujÄ…c odbioru odpadów ma obowiÄ…zek sprawdzić, czy odpady oddawane sÄ… do punktu przez wÅ‚aÅ›ciciela nieruchomoÅ›ci z terenu Gminy Stegna wskazanego w wykazie mieszkaÅ„ców objÄ™tych systemem z podziaÅ‚em na miejscowoÅ›ci z terenu Gminy Stegna, bÄ…dź innÄ… upoważnionÄ… osobÄ™. Potwierdzeniem tożsamoÅ›ci mieszkaÅ„ca objÄ™tego Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami może być„Informacja o opÅ‚atach” (informacja do pobrania w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie) lub ostatni dowód wpÅ‚aty dokonanej na konto UrzÄ™du Gminy za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy odpadów nielimitowanych). W przypadku, gdy obsÅ‚uga PSZOK stwierdzi, ze odpady przywiezione do PSZOK sÄ… oddawane przez inne niż w/w osoby może odmówić ich przyjÄ™cia.

 

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych i pochodzących z działalności gospodarczej oraz usługowej można oddać odpłatnie zgodnie z cennikiem określonym na PSZOK.

 

Odpady należy dostarczać własnym transportem.


 

 

ZARZÄ„DZENIE NR 179/2017 WÓJTA GMINY STEGNA Z DNA 29 WRZEÅšNIA 2017 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W STEGNIE

 


REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W STEGNIE

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU PSZOK W STEGNIE

 

 

 

PSZOK czynny jest w Stegnie ul.GdaÅ„skiej 2; w poniedziaÅ‚ki od 8:00 - 18-00 oraz od wtorku do piÄ…tku w godzinach 8:00- 16:00. SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać dzwoniÄ…c pod numer telefonu 609 542 108.

Liczba wyświetleń: 2033