Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

IX Spływ Wodami Żuław 22-24.06.2012 Drukuj Stworz PDF

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

 

KLUB TURYSTYCZNY SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃCKIM

 

 

                                              NOWY DWÓR GDAŃSKI 2012          

 

I  ORGANIZATORZY

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

 

 

II WSPÓŁORGANIZATORZY

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

- UrzÄ…d Miejski w Nowym Stawie

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie

- Gospodarstwo Agroturystyczne M. Komorowska w  Rybinie

- Szkoła Podstawowa w Wiercinach

- Stowarzyszenie „Strefa Turystyczna Nogat”

 

III CEL SPŁYWU

-Poznanie Å›rodowiska żuÅ‚awskich wód Å›ródlÄ…dowych

-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „MaÅ‚ej Ojczyzny”

-Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-Integracja żuÅ‚awskich gmin i powiatów oraz ich mieszkaÅ„ców

-Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony Å›rodowiska

-Popularyzacja szlaków kajakowych na Å»uÅ‚awach

-Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji

-Promocja Å»uÅ‚aw poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych.

-Promocja „ PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej”.

 

IV KOMITET ORGANIZACYJNY

-Komandor SpÅ‚ywu           - WiesÅ‚aw Olszewski

-Z-ca Komandora              -  Maciej   Grochowski PTKaj 590   

-Z-ca Komandora              -  Marek    GaÅ‚czyÅ„ski

-Członkowie: Ryszard Zdrojewski, Andrzej Grabowski, Piotr Siwa

 

V TERMIN I TRASA SPŁYWU

 SpÅ‚yw odbÄ™dzie siÄ™ w dniach 22-24. 06 2012 roku na trasie:

 PóÅ‚mieÅ›cie – MichaÅ‚owo - Wierciny – KÄ™pki – OsÅ‚onka – Rybina  41 km.

 

 

VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 

 

ZgÅ‚oszenia należy przesyÅ‚ać do dnia 15. 06. 2012.r na adres:[email protected] , tel.506 170 950 .

OpÅ‚ata na dziaÅ‚alność statutowÄ… organizatorów wynosi 15,00 zÅ‚ od osoby, pÅ‚atne na konto: Å»uÅ‚awski Bank SpóÅ‚dzielczy w Nowym Dworze GdaÅ„skim

 41 8306 0003 0006 5100 3000 0010 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl

 

 

VII OBOWIÄ„ZKI UCZESTNIKÓW

-Posiadanie dowodu tożsamoÅ›ci i książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego                

  ubezpieczenie zdrowotne,

-Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej,

-Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie,

-Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu oraz służb porządkowych,

-Przestrzegania ciszy nocnej w godz. Od 23 do 6.

-Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

  wypadków na czas trwania SpÅ‚ywu

 

VIII ÅšWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO

-Znaczek pamiÄ…tkowy

-Materiały krajoznawcze

-Kiełbaski przy ognisku

-Nagrody dla zwyciÄ™zców w konkursach

 

IX PROGRAM SPŁYWU

 

22. 06. 2012.roku, piÄ…tek

 

14.00-16.00 – przyjmowanie uczestników na placu przed Å»uÅ‚awskim OÅ›rodkiem Kultury w Nowym Dworze Gd, wycieczka do Parku Historycznego, spacer po mieÅ›cie z  przewodnikiem.

16.00 – uroczyste rozpoczÄ™cie spÅ‚ywu, przejazd na start na trasÄ™ I etapu PóÅ‚mieÅ›cie - Wierciny.

20.00 ognisko, nocleg.(wÅ‚asny Å›piwór i materac)

 

 

 

23. 06. 2012. roku, sobota

 

10 00 – start do II etapu Wierciny – KÄ™piny MaÅ‚e,

16 00 – uroczyste odsÅ‚oniÄ™cie SŁUPA PRZYJAÅ»NI na przystani PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej w OsÅ‚once.

19 00 - ognisko, konkurs krajoznawczy, nocleg.(wÅ‚asny Å›piwór i materac)

 

24 06 2012 roku, niedziela

 

10 00 start do III etapu KÄ™piny MaÅ‚e – Rybina.

16 00  uroczystość zakoÅ„czenia SpÅ‚ywu (poczÄ™stunek).

 

XI UWAGI KOŃCOWE

-Organizatorzy nie ponoszÄ… odpowiedzialnoÅ›ci za szkody wyrzÄ…dzone przez uczestników

  SpÅ‚ywu osobom trzecim i na odwrót

-Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność

-Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie pod opieką dorosłych

-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyÅ‚Ä…cznie do organizatorów SpÅ‚ywu.

 

                                                                              Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM                                                                                                       

                                                                                                                ORGANIZATORZY.

 

 

Liczba wyświetleń: 2609

Pierwszy Zlot Żeglarzy - Rybina 23.08.2010 Drukuj Stworz PDF

Foto relacja ze zlotu : http://www.mierzeja.pl/mikoszewo.html?pokaz=news&news=218

Liczba wyświetleń: 2653