Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2019 r. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2019 r. 2019-01-02 13:54:17 KozÅ‚owska Marta
Liczba wyświetleń: 95

Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2018 r. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie - Fundusz SoÅ‚ecki na 2018 r. 2018-01-18 10:12:29 KozÅ‚owska Marta
Liczba wyświetleń: 1000

Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2017 r. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie - Fundusz SoÅ‚ecki na 2017 r. 2017-03-09 11:20:08 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 1796

Zestawienie Fundusz Sołecki na 2016r-wykaz zadań, kwot, osób odpowiedzialnych. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2016-01-29 11:48:15 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 2752

Zestawienie Fundusz Sołecki na 2015r- wykaz zadań, kwot, osób odpowiedzialnych. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2014-12-05 08:09:45 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 3662

Wysokość środków przypadających na sołectwa Gminy Stegna w 2015 roku Drukuj Stworz PDF

L.p

SOŁECTWO

Liczba ludności (Lm) 30.06.2013

Wysokość funduszu na rok 2015 (F)

Wysokość funduszu, którÄ… należy uwzglÄ™dnić we wnioskach skÅ‚adanych do Wójta (zaokrÄ…glenie do 1 zÅ‚)1

Bronowo

583

24 696,29

24 696,00


2

Chełmek

25

7 096,63

7 097,00


3

Chełmek Osada

261

14 540,22

14 540,00


4

Chorążówka

54

8 011,31

8 011,00


5

Drewnica

909

31 540,60

31 541,00


6

Dworek-Niedźwiedzica

722

29 080,43

29 080,00


7

GÅ‚obica

49

7 853,60

7 854,00


8

Izbiska

92

9 209,85

9 210,00


9

Jantar

763

30 373,59

30 374,00


10

Jantar LeÅ›niczówka

227

13 467,83

13 468,00


11

Junoszyno

420

19 555,17

19 555,00


12

Mikoszewo

738

29 585,08

29 585,00


13

Nowotna

313

16 180,32

16 180,00


14

Przemysław

334

16 842,68

16 843,00


15

Rybina

499

22 046,87

22 047,00


16

Stegienka

126

10 282,23

10 282,00


17

Stegienka Osada

156

11 228,45

11 228,00


18

Stegna

2321

31 540,60

31 541,00


19

Stobiec

180

11 985,42

11 985,00


20

Åšwierznica

132

10 471,47

10 471,00


21

Tujsk

358

17 599,65

17 600,00


22

Żuławki

603

25 327,10

25 327,00


 

Razem

9 865,00

398 515,39

398 515,00


Liczba wyświetleń: 3747

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2014 rok Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2014 rok 2014-01-22 09:40:50 admin admin
Liczba wyświetleń: 4167

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2013 rok Drukuj Stworz PDF

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogóÅ‚em

Wysokość limitu Å›rodków przypadajÄ…cych na soÅ‚ectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Wykonanie, montaż i transport tablicy infomacyjnej sołectwa.

2 000,00

27 251,00

27 251,00

M. Ogrodowski-sołtys,

J.Milczanowski

Kontynuacja tworzenia placu zabaw.

25251,00

   

J.Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dni Rybaka (zespóÅ‚ muzyczny, ochrona, wywóz nieczystoÅ›ci, nagrody)

4 000,00

26188,00

26188,00

J. Siwa-sołtys

J.Milczanowski

 

Remont schodów na przedÅ‚użeniu ul. Bursztynowej

2 000,00

   

 

W. Cieśluk

2

Monitoring plaży

2 000,00

 

R.Tokarski

Plan skate parku

1 230,00

 

J.Milczanowski

Budowa placu zabaw na boisku wiejskim

16 958,00

 

J.Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej

7 600,00

26079,00

26079,00

I. Mickiewicz-sołtys

J.Milczanowski

Zakup sprzętu nagłaśniającego

8 000,00

   

J.Milczanowski

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

1 500,00

 

R.Tokarski

Zakup sprzętu strażackiego

2 700,00

 

M.Sowiński

Konserwacja i zakup wyposażenia do parku

3 279,00

 

J.Milczanowski

Organizacja festynu

3 000,00

 

J.Milczanowski

4

Izbiska

Dokończenie placu zabaw

5 200,00

7900,00

7903,00

Z. Włuka-sołtys

J.Milczanowski

Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy

500,00

   

 

M.Sowiński

   

Zakup paliwa do kosiarki

200,00

   

 

J.Milczanowski

   

Wykonanie przejÅ›cia z sali gÅ‚ównej do kuchni (drzwi)

2 000,00

   

 

J.Milczanowski

5

Przemysław

Dokończenie budowy obiektu socjalno-biurowego

10 000,00

14 361,00

14 361,00

I. Popielarz-sołtys

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu sportowego

3 300,00

   

 

R.Tokarski

   

PrzeglÄ…d techniczny kosiarki

361,00

   

 

J.Milczanowski

   

Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy

700,00

   

 

M.Sowiński

6

Drewnica

Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica

1 000,00

27251,00

27251,00

M. Arcabowicz - sołtys,

M.Sowiński

Zakup elementów na plac zabaw  w Drewnicy

1 000,00

   

J.Milczanowski

Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica kontynuacja

25 251,00

 

J.Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)

6 000,00

25916,00

25916,00

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)

6 000,00

   

W. Cieśluk

   

Remont świetlicy w miejscowości Dworek

2 000,00

   

 

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica

1 000,00

   

 

M.Sowiński

   

Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek

10 916,00

   

 

J.Milczanowski

8

Bronowo

Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)

1 500,00

21856,00

21856,00

J. Żytkowski - sołtys

J.Milczanowski

Bieżąca konserwacja kosiarki i kosy spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki: (olej, benzyna, olej napędowy)

500,00

   

J.Milczanowski

Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)

500,00

 

J.Milczanowski

Doposażenie OSP Bronowo

3 000,00

 

M.Sowiński

Bieżący remont maÅ‚ej sali Å›wietlicy i doposażenie (zakup materiaÅ‚ów i przyrzÄ…dów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogÅ‚oszeniowej i drabiny)

2 356,00

 

J.Milczanowski

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy Å›wietlicy (zakup urzÄ…dzeÅ„ rekreacyjnych do zabaw, materiaÅ‚ów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokoÅ„czenie ogrodzenia)

14 000,00

 

J.Milczanowski

9

Rybina

Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiÄ…cej dziaÅ‚kÄ™ nr 267 w kieunku WisÅ‚y Królewieckiej.

10 000,00

18967,00

18967,00

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

UrzÄ…dzenie placu zabaw w tym zakup elementów wyposażenia placu

6 000,00

   

J.Milczanowski

Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych

2 967,00

 

J.Milczanowski

10

Chełmek

Brak wniosku

     

B.  Borkowska-Przyboojewska

 

11

Chełmek Osada

Utworzenie placu zabaw

6 000,00

12835,00

12835,00

J. Milczanowski - sołtys

J.Milczanowski

Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia

1 170,00

   

J.Milczanowski

Zakup materiaÅ‚ów i wyposażenia do wiaty drewnianej

4 500,00

   

J.Milczanowski

   

Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP

1 165,00

     

M.Sowiński

12

Åšwierznica

Rekultywacja terenu zielonego-zakup trawy i paliwa

2 000,00

8911,00

8911,00

W. Gierszewska-sołtys

J.Milczanowski

Zakup namiotu

3 000,00

   

 

J.Milczanowski

Organizacja spotkania integracyjnego

911,00

   

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego

3 000,00

 

J.Milczanowski

13

GÅ‚obica

Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39

6 758,00

6 758,00

6758,00

S. Szal  SoÅ‚tys

W. Cieśluk

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 949,00

6 949,00

6 949,00

K. Kos  - soÅ‚tys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW

8 015,00

15015,00

15015,00

W. Kolasa

J.Milczanowski

Dokończenie remontu drogi P. Stefaniak do drogi gminnej nr 148

5 000,00

   

W. Cieśluk

   

Organizacja festynu

1 000,00

   

 

J.Milczanowski

   

Zakup sprzetu do OSP Tujsk

1 000,00

   

 

M.Sowiński

16

Stobiec

Zakup kosiarki wraz z paliwem

1 200,00

10 274,00

10 274,00

A. Machula  - soÅ‚tys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

J.Milczanowski

   

Zakup zmywarki

1 000,00

     

J.Milczanowski

   

Zakup sprzetu do OSP Tujsk

1 274,00

       
   

Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu

5 800,00

     

J.Milczanowski

   

Organizacja spotkania integracyjnego

1 000,00

     

J.Milczanowski

17

Stegienka

Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia

7 210,00

8 747,00

8 747,00

P. Hoppe-sołtys

J.Milczanowski

Zakup płyt yomb

1 500,00

   

W. Cieśluk

Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej

37,00

 

J.Milczanowski

18

Żuławki

Zakup wyposażenia placu zabaw

15 000,00

22155,00

22155,00

D. Jarmuł-sołtys

J.Milczanowski

Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)

1 500,00

   

M.Sowiński

Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznoÅ›ciowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220v, licznikiem oraz 50m kabla piÄ™ciożyÅ‚owego)

2 000,00

 

J.Milczanowski

Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku ("Roundup")

1 000,00

 

J.Milczanowski

Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)

2 655,00

 

W. Cieśluk

19

Junoszyno

Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prÄ…d, woda)-kontynuacja

12 000,00

16651,00

16651,00

A. Górska-soÅ‚tys

W. Cieśluk

Poprawa estetyki wsi

2 651,00

   

J.Milczanowski

Organizacja festynów

2 000,00

 

J.Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiacej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie

10 083,00

10 083,00

10 083,00

 

W. Cieśluk

21

Jantar  LeÅ›niczówka

Modernizacja świetlicy wiejskiej

11 000

11500

11500

T. Bryk-sołtys

J.Milczanowski

   

Bieżace utrzymanie placu zabaw

500

   

 

J.Milczanowski

22

Nowotna

Utworzenie placu zabaw wraz z atestem

8 000

14034

14034

A. Winkowska-sołtys

J.Milczanowski

Zakup wykaszarki, zapas paliwa i Å›rodków na chwasty

2 000

   

 

J.Milczanowski

Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.

2 000

   

Liczba wyświetleń: 4979

Fundusz Sołecki na 2013r. Drukuj Stworz PDF

W załączeniu zestawienie kwot, przypadających na Sołectwa Gminy Stegna w 2013r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-07-30 10:39:15 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 3311

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2012 rok Drukuj Stworz PDF

 

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogóÅ‚em

Wysokość limitu Å›rodków przypadajÄ…cych na soÅ‚ectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa,zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw

25 434

28434

 

28 434

 

M. Ogrodowski-sołtys,

J. Milczanowski

Przygotowanie imprezy kulturalnej - II ÅšwiÄ™to Muszelki (zespóÅ‚ muzyczny)

3000

J. Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dnia Rybaka (nagÅ‚oÅ›nienie, zespóÅ‚ muzyczny, ochrona, wywóz nieczystoÅ›ci)               5 000   nagrody  500

5 500

27200

 

27211

  

J. Siwa-sołtys

 

J. Milczanowski

 

Donice na kwiaty na  teren wsi Jantar

2 400

J. Milczanowski

2

Zakup stoÅ‚ów do OSP Jantar  2x 200

400

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw dla dzieci

13 900

J. Milczanowski

Zakup kabla z rozdzielnicÄ…

5 000

J. Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup 10 Å‚awek i 10  koszy na Å›mieci

13 000

27382

 

27382

  

I. Mickiewicz-sołtys

J. Milczanowski

Remont bieżący schodów

4 200

J. Milczanowski

Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo

5 000

J. Milczanowski

Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)

2 000

J. Milczanowski

Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stóÅ‚ ping- pongowy w parku

2 000

J. Milczanowski

 Konserwacja zabawek i Å‚awek w parku (malowanie, lakierowanie, pielÄ™gnacja) - zlecenie firma zewnÄ™trzna

1 182

J. Milczanowski

4

Izbiska

Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacjÄ…

8 000

8189

 

8189

 

Z. Włuka-sołtys

 

J. Milczanowski

UporzÄ…dkowanie terenu wokóÅ‚ Å›wietlicy, zakup materiaÅ‚ów

189

J. Milczanowski

5

Przemysław

Zakup niezbÄ™dnych mteriaÅ‚ów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym

14 672

14672

14 672

I. Popielarz-sołtys

J. Milczanowski

6

Drewnica

Utworzenie parku

23 000

28434

 

28434

 

 

 

 

M. Arcabowicz - sołtys,

J. Milczanowski

Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy

2 500

J. Milczanowski

Zakup stroi sportowych dla MÅ‚odzików-Czarni PrzemysÅ‚aw

2 500

R. Tokarski

Organizacja Dożynek-zakup materiaÅ‚ów do wieÅ„ców dożynkowych

234

J. Milczanowski

Letni wypoczynek dzieci i mÅ‚odzieży-zakup produktów spożywczych

200

J. Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica

10 000

26813

 

26813

 

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont Åšwietlicy Wiejskiej w Dworku

16 813

J. Milczanowski

8

Bronowo

Zakup kosy spalinowej

2 000

22832

 

22832

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Żytkowski - sołtys

J. Milczanowski

Zakup Å›rodków ochrony roÅ›lin

200

J. Milczanowski

Paliwo do kosy

432

J. Milczanowski

Konserwacja kosy

400

J. Milczanowski

Organizacja festynu wiejskiego

1 500

J. Milczanowski

Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna

3 000

J. Milczanowski

Zakup cementu

440

J. Milczanowski

Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania

4 860

J. Milczanowski

Zakup siatki do bramki do piÅ‚ki nożnej, Å‚awek, koszy betonowych na Å›mieci, elementów na plac zabaw

10 000

J. Milczanowski

9

Rybina

Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem

10 000

19818

 

19818

 

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegajÄ…ce na udrożnieniu rowów metodÄ… mechanicznÄ… przez firmÄ™

3 000

W. Cieśluk

Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, sÅ‚upów ogrodzeniowych oraz zakup urzadzeÅ„ zabawowych

5 000

J. Milczanowski

Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespoÅ‚ów)

1 818

J. Milczanowski

10

Chełmek

Zakup namiotu oraz stoÅ‚ów i Å‚awek

6 483

6 483

6 483

B.  Borkowska-Przyboojewska

J. Milczanowski

11

Chełmek Osada

Zakup materiaÅ‚ów i budowa wiaty drewnianej do spotkaÅ„ integracyjnych mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa

12 200

13620

 

13620

 

J. Milczanowski - sołtys

J. Milczanowski

koszenie boiska piłkarskiego

620

J. Milczanowski

Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna

800

 

J. Milczanowski

12

Åšwierznica

Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)

2 500

9440

  

9440

 

W. Gierszewska-sołtys

 

W. Cieśluk

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikrowela, obrusy, sztućce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)

5 440

J. Milczanowski

Organizacja spotkania:  PrÄ…d  50

50

J. Milczanowski

 

 

wywóz Å›mieci i opÅ‚ata zespoÅ‚u

1 000

J. Milczanowski

 

ZAIKS

100

J. Milczanowski

 

Zakup materiaÅ‚ów

350

J. Milczanowski

13

GÅ‚obica

Brak wniosku

 

 

7109

S. Szal  SoÅ‚tys

 

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 399

6 399

7336

K. Kos  - soÅ‚tys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Remont drogi od  pani Gieriak  do paÅ„stwa Parol i od paÅ„stwa Stefaniak do drogi gÅ‚ównej wsi

10 000

15667

 

15667

 

W. Kolasa

W. Cieśluk

Remont pomieszczeÅ„, które zajmuje KoÅ‚o GospodyÅ„ Wiejskich w Å›wietlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, zaÅ‚ożenie grzejników, podÅ‚Ä…czenie wody, pomalowanie)

5 667

J. Milczanowski

16

Stobiec

Utworzenie zatoki parkingowej przy Åšwietlicy Wiejskiej w Stobcu

10 634

10634

10634

A. Machula  - soÅ‚tys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

W. Cieśluk

17

Stegienka

Budowa placu zabaw - dokumentacja, huÅ›tawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, Å‚awy i Å‚awki, uporzÄ…dkowanie terenu pod  plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)

7 827

9127

 

9127

 

 

P. Hoppe-sołtys

J. Milczanowski

Zakup chłodziarki do świetlicy

1 000

J. Milczanowski

Zorganizowanie festynu w zwiÄ…zku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup Å›rodków spożywczych, opakowaÅ„ jednorazowych, nagród dla dzieci

300

J. Milczanowski

18

Żuławki

 Remont Å›wietlicy wiejskiej - dokoÅ„czenie (wzmocnienie Å›cian dachu Å‚azienki)

2 000

22832

 

22832

  

 

D. Jarmuł-sołtys

J. Milczanowski

Zakup mebli -wyposażenia świetlicy

4 500

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu

10 000

J. Milczanowski

Zakup Å‚awek i  koszy na smieci na terenie SoÅ‚ectwa.

2 500

J. Milczanowski

Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu

400

J. Milczanowski

konserwacja kosiarki

600

J. Milczanowski

Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (DzieÅ„ Dziecka, MikoÅ‚ajki), zakup namiotu

2 832

J. Milczanowski

19

Junoszyno

Uzbrojenie placu zabaw (prÄ…d, woda, dokumentacja)-kontynuacja

6 000

17402

 

17402

  

A. Górska-soÅ‚tys

W. Cieśluk

Utrzymanie i pielÄ™gnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek,  paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)

1 500

J. Milczanowski

Ułożenie płyt drogowych

8 402

W. Cieśluk

Organizacja festynu (zakup nagród, wÄ™gla, naczyÅ„ jednorazowych)

1 500

J. Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)

10 492

10492

10492

 

J. Milczanowski

21

Jantar  LeÅ›niczówka

Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja

2 715

12170

 

12170

 

T. Bryk-sołtys

J. Milczanowski

Zakup kosiarki + paliwo

1 100

J. Milczanowski

Zakup materiaÅ‚ów do remont wnÄ™trza Å›wietlicy wiejskiej-modernizacja

8 355

J. Milczanowski

22

Nowotna

Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu

7 000

14286

 

14786

 

A. Winkowska-sołtys

 

J. Milczanowski

Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)

4 500

J. Milczanowski

Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw

2 786

J. Milczanowski

 

 

Razem

352326

352326

360883

 

 

Liczba wyświetleń: 5482

Strona: 1 2