Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2018 r. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2018 r. 2018-01-18 10:12:29 Kozłowska Marta
Liczba wyświetleń: 673

Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2017 r. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie - Fundusz Sołecki na 2017 r. 2017-03-09 11:20:08 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 1456

Zestawienie Fundusz Sołecki na 2016r-wykaz zadań, kwot, osób odpowiedzialnych. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2016-01-29 11:48:15 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 2428

Zestawienie Fundusz Sołecki na 2015r- wykaz zadań, kwot, osób odpowiedzialnych. Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2014-12-05 08:09:45 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 3331

Wysokość środków przypadających na sołectwa Gminy Stegna w 2015 roku Drukuj Stworz PDF

L.p

SOŁECTWO

Liczba ludności (Lm) 30.06.2013

Wysokość funduszu na rok 2015 (F)

Wysokość funduszu, którą należy uwzględnić we wnioskach składanych do Wójta (zaokrąglenie do 1 zł)1

Bronowo

583

24 696,29

24 696,00


2

Chełmek

25

7 096,63

7 097,00


3

Chełmek Osada

261

14 540,22

14 540,00


4

Chorążówka

54

8 011,31

8 011,00


5

Drewnica

909

31 540,60

31 541,00


6

Dworek-Niedźwiedzica

722

29 080,43

29 080,00


7

Głobica

49

7 853,60

7 854,00


8

Izbiska

92

9 209,85

9 210,00


9

Jantar

763

30 373,59

30 374,00


10

Jantar Leśniczówka

227

13 467,83

13 468,00


11

Junoszyno

420

19 555,17

19 555,00


12

Mikoszewo

738

29 585,08

29 585,00


13

Nowotna

313

16 180,32

16 180,00


14

Przemysław

334

16 842,68

16 843,00


15

Rybina

499

22 046,87

22 047,00


16

Stegienka

126

10 282,23

10 282,00


17

Stegienka Osada

156

11 228,45

11 228,00


18

Stegna

2321

31 540,60

31 541,00


19

Stobiec

180

11 985,42

11 985,00


20

Świerznica

132

10 471,47

10 471,00


21

Tujsk

358

17 599,65

17 600,00


22

Żuławki

603

25 327,10

25 327,00


 

Razem

9 865,00

398 515,39

398 515,00


Liczba wyświetleń: 3429

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2014 rok Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2014 rok 2014-01-22 09:40:50 admin admin
Liczba wyświetleń: 3847

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2013 rok Drukuj Stworz PDF

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogółem

Wysokość limitu środków przypadających na sołectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Wykonanie, montaż i transport tablicy infomacyjnej sołectwa.

2 000,00

27 251,00

27 251,00

M. Ogrodowski-sołtys,

J.Milczanowski

Kontynuacja tworzenia placu zabaw.

25251,00

   

J.Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dni Rybaka (zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości, nagrody)

4 000,00

26188,00

26188,00

J. Siwa-sołtys

J.Milczanowski

 

Remont schodów na przedłużeniu ul. Bursztynowej

2 000,00

   

 

W. Cieśluk

2

Monitoring plaży

2 000,00

 

R.Tokarski

Plan skate parku

1 230,00

 

J.Milczanowski

Budowa placu zabaw na boisku wiejskim

16 958,00

 

J.Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej

7 600,00

26079,00

26079,00

I. Mickiewicz-sołtys

J.Milczanowski

Zakup sprzętu nagłaśniającego

8 000,00

   

J.Milczanowski

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

1 500,00

 

R.Tokarski

Zakup sprzętu strażackiego

2 700,00

 

M.Sowiński

Konserwacja i zakup wyposażenia do parku

3 279,00

 

J.Milczanowski

Organizacja festynu

3 000,00

 

J.Milczanowski

4

Izbiska

Dokończenie placu zabaw

5 200,00

7900,00

7903,00

Z. Włuka-sołtys

J.Milczanowski

Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy

500,00

   

 

M.Sowiński

   

Zakup paliwa do kosiarki

200,00

   

 

J.Milczanowski

   

Wykonanie przejścia z sali głównej do kuchni (drzwi)

2 000,00

   

 

J.Milczanowski

5

Przemysław

Dokończenie budowy obiektu socjalno-biurowego

10 000,00

14 361,00

14 361,00

I. Popielarz-sołtys

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu sportowego

3 300,00

   

 

R.Tokarski

   

Przegląd techniczny kosiarki

361,00

   

 

J.Milczanowski

   

Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy

700,00

   

 

M.Sowiński

6

Drewnica

Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica

1 000,00

27251,00

27251,00

M. Arcabowicz - sołtys,

M.Sowiński

Zakup elementów na plac zabaw  w Drewnicy

1 000,00

   

J.Milczanowski

Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica kontynuacja

25 251,00

 

J.Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)

6 000,00

25916,00

25916,00

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)

6 000,00

   

W. Cieśluk

   

Remont świetlicy w miejscowości Dworek

2 000,00

   

 

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica

1 000,00

   

 

M.Sowiński

   

Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek

10 916,00

   

 

J.Milczanowski

8

Bronowo

Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)

1 500,00

21856,00

21856,00

J. Żytkowski - sołtys

J.Milczanowski

Bieżąca konserwacja kosiarki i kosy spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki: (olej, benzyna, olej napędowy)

500,00

   

J.Milczanowski

Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)

500,00

 

J.Milczanowski

Doposażenie OSP Bronowo

3 000,00

 

M.Sowiński

Bieżący remont małej sali świetlicy i doposażenie (zakup materiałów i przyrządów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogłoszeniowej i drabiny)

2 356,00

 

J.Milczanowski

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy świetlicy (zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, materiałów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokończenie ogrodzenia)

14 000,00

 

J.Milczanowski

9

Rybina

Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiącej działkę nr 267 w kieunku Wisły Królewieckiej.

10 000,00

18967,00

18967,00

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

Urządzenie placu zabaw w tym zakup elementów wyposażenia placu

6 000,00

   

J.Milczanowski

Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych

2 967,00

 

J.Milczanowski

10

Chełmek

Brak wniosku

     

B.  Borkowska-Przyboojewska

 

11

Chełmek Osada

Utworzenie placu zabaw

6 000,00

12835,00

12835,00

J. Milczanowski - sołtys

J.Milczanowski

Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia

1 170,00

   

J.Milczanowski

Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty drewnianej

4 500,00

   

J.Milczanowski

   

Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP

1 165,00

     

M.Sowiński

12

Świerznica

Rekultywacja terenu zielonego-zakup trawy i paliwa

2 000,00

8911,00

8911,00

W. Gierszewska-sołtys

J.Milczanowski

Zakup namiotu

3 000,00

   

 

J.Milczanowski

Organizacja spotkania integracyjnego

911,00

   

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego

3 000,00

 

J.Milczanowski

13

Głobica

Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39

6 758,00

6 758,00

6758,00

S. Szal  Sołtys

W. Cieśluk

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 949,00

6 949,00

6 949,00

K. Kos  - sołtys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW

8 015,00

15015,00

15015,00

W. Kolasa

J.Milczanowski

Dokończenie remontu drogi P. Stefaniak do drogi gminnej nr 148

5 000,00

   

W. Cieśluk

   

Organizacja festynu

1 000,00

   

 

J.Milczanowski

   

Zakup sprzetu do OSP Tujsk

1 000,00

   

 

M.Sowiński

16

Stobiec

Zakup kosiarki wraz z paliwem

1 200,00

10 274,00

10 274,00

A. Machula  - sołtys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

J.Milczanowski

   

Zakup zmywarki

1 000,00

     

J.Milczanowski

   

Zakup sprzetu do OSP Tujsk

1 274,00

       
   

Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu

5 800,00

     

J.Milczanowski

   

Organizacja spotkania integracyjnego

1 000,00

     

J.Milczanowski

17

Stegienka

Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia

7 210,00

8 747,00

8 747,00

P. Hoppe-sołtys

J.Milczanowski

Zakup płyt yomb

1 500,00

   

W. Cieśluk

Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej

37,00

 

J.Milczanowski

18

Żuławki

Zakup wyposażenia placu zabaw

15 000,00

22155,00

22155,00

D. Jarmuł-sołtys

J.Milczanowski

Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)

1 500,00

   

M.Sowiński

Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220v, licznikiem oraz 50m kabla pięciożyłowego)

2 000,00

 

J.Milczanowski

Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku ("Roundup")

1 000,00

 

J.Milczanowski

Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)

2 655,00

 

W. Cieśluk

19

Junoszyno

Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prąd, woda)-kontynuacja

12 000,00

16651,00

16651,00

A. Górska-sołtys

W. Cieśluk

Poprawa estetyki wsi

2 651,00

   

J.Milczanowski

Organizacja festynów

2 000,00

 

J.Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiacej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie

10 083,00

10 083,00

10 083,00

 

W. Cieśluk

21

Jantar  Leśniczówka

Modernizacja świetlicy wiejskiej

11 000

11500

11500

T. Bryk-sołtys

J.Milczanowski

   

Bieżace utrzymanie placu zabaw

500

   

 

J.Milczanowski

22

Nowotna

Utworzenie placu zabaw wraz z atestem

8 000

14034

14034

A. Winkowska-sołtys

J.Milczanowski

Zakup wykaszarki, zapas paliwa i środków na chwasty

2 000

   

 

J.Milczanowski

Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.

2 000

   

Liczba wyświetleń: 4645

Fundusz Sołecki na 2013r. Drukuj Stworz PDF

W załączeniu zestawienie kwot, przypadających na Sołectwa Gminy Stegna w 2013r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-07-30 10:39:15 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 2963

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2012 rok Drukuj Stworz PDF

 

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogółem

Wysokość limitu środków przypadających na sołectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa,zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw

25 434

28434

 

28 434

 

M. Ogrodowski-sołtys,

J. Milczanowski

Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)

3000

J. Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości)               5 000   nagrody  500

5 500

27200

 

27211

  

J. Siwa-sołtys

 

J. Milczanowski

 

Donice na kwiaty na  teren wsi Jantar

2 400

J. Milczanowski

2

Zakup stołów do OSP Jantar  2x 200

400

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw dla dzieci

13 900

J. Milczanowski

Zakup kabla z rozdzielnicą

5 000

J. Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup 10 ławek i 10  koszy na śmieci

13 000

27382

 

27382

  

I. Mickiewicz-sołtys

J. Milczanowski

Remont bieżący schodów

4 200

J. Milczanowski

Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo

5 000

J. Milczanowski

Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)

2 000

J. Milczanowski

Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping- pongowy w parku

2 000

J. Milczanowski

 Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna

1 182

J. Milczanowski

4

Izbiska

Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją

8 000

8189

 

8189

 

Z. Włuka-sołtys

 

J. Milczanowski

Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów

189

J. Milczanowski

5

Przemysław

Zakup niezbędnych mteriałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym

14 672

14672

14 672

I. Popielarz-sołtys

J. Milczanowski

6

Drewnica

Utworzenie parku

23 000

28434

 

28434

 

 

 

 

M. Arcabowicz - sołtys,

J. Milczanowski

Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy

2 500

J. Milczanowski

Zakup stroi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław

2 500

R. Tokarski

Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych

234

J. Milczanowski

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych

200

J. Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica

10 000

26813

 

26813

 

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku

16 813

J. Milczanowski

8

Bronowo

Zakup kosy spalinowej

2 000

22832

 

22832

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Żytkowski - sołtys

J. Milczanowski

Zakup środków ochrony roślin

200

J. Milczanowski

Paliwo do kosy

432

J. Milczanowski

Konserwacja kosy

400

J. Milczanowski

Organizacja festynu wiejskiego

1 500

J. Milczanowski

Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna

3 000

J. Milczanowski

Zakup cementu

440

J. Milczanowski

Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania

4 860

J. Milczanowski

Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw

10 000

J. Milczanowski

9

Rybina

Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem

10 000

19818

 

19818

 

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę

3 000

W. Cieśluk

Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urzadzeń zabawowych

5 000

J. Milczanowski

Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)

1 818

J. Milczanowski

10

Chełmek

Zakup namiotu oraz stołów i ławek

6 483

6 483

6 483

B.  Borkowska-Przyboojewska

J. Milczanowski

11

Chełmek Osada

Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa

12 200

13620

 

13620

 

J. Milczanowski - sołtys

J. Milczanowski

koszenie boiska piłkarskiego

620

J. Milczanowski

Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna

800

 

J. Milczanowski

12

Świerznica

Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)

2 500

9440

  

9440

 

W. Gierszewska-sołtys

 

W. Cieśluk

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikrowela, obrusy, sztućce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)

5 440

J. Milczanowski

Organizacja spotkania:  Prąd  50

50

J. Milczanowski

 

 

wywóz śmieci i opłata zespołu

1 000

J. Milczanowski

 

ZAIKS

100

J. Milczanowski

 

Zakup materiałów

350

J. Milczanowski

13

Głobica

Brak wniosku

 

 

7109

S. Szal  Sołtys

 

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 399

6 399

7336

K. Kos  - sołtys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Remont drogi od  pani Gieriak  do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi

10 000

15667

 

15667

 

W. Kolasa

W. Cieśluk

Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)

5 667

J. Milczanowski

16

Stobiec

Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu

10 634

10634

10634

A. Machula  - sołtys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

W. Cieśluk

17

Stegienka

Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod  plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)

7 827

9127

 

9127

 

 

P. Hoppe-sołtys

J. Milczanowski

Zakup chłodziarki do świetlicy

1 000

J. Milczanowski

Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci

300

J. Milczanowski

18

Żuławki

 Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)

2 000

22832

 

22832

  

 

D. Jarmuł-sołtys

J. Milczanowski

Zakup mebli -wyposażenia świetlicy

4 500

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu

10 000

J. Milczanowski

Zakup ławek i  koszy na smieci na terenie Sołectwa.

2 500

J. Milczanowski

Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu

400

J. Milczanowski

konserwacja kosiarki

600

J. Milczanowski

Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu

2 832

J. Milczanowski

19

Junoszyno

Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja

6 000

17402

 

17402

  

A. Górska-sołtys

W. Cieśluk

Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek,  paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)

1 500

J. Milczanowski

Ułożenie płyt drogowych

8 402

W. Cieśluk

Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)

1 500

J. Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)

10 492

10492

10492

 

J. Milczanowski

21

Jantar  Leśniczówka

Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja

2 715

12170

 

12170

 

T. Bryk-sołtys

J. Milczanowski

Zakup kosiarki + paliwo

1 100

J. Milczanowski

Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej-modernizacja

8 355

J. Milczanowski

22

Nowotna

Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu

7 000

14286

 

14786

 

A. Winkowska-sołtys

 

J. Milczanowski

Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)

4 500

J. Milczanowski

Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw

2 786

J. Milczanowski

 

 

Razem

352326

352326

360883

 

 

Liczba wyświetleń: 5151

Zestawienie i wykorzystanie kwot na rok 2011 Drukuj Stworz PDF

Harmonogram wykonania zadań realizowanych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Kwota Osoby odpowiedzialne za realizację
1 Stegna Nie złożono wniosku 0  
2 Jantar Zakup  ławek i koszy betonowych 6.302,00
Przygotowanie imprez kulturalnych -  Dzień Rybaka  - 7 500
Zakup i montaż elementu zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw Jantarze Leśniczówka  - 11 000,00
24 802,00 J. Prończuk  - soltys
A. Marcinkowski   U.G
I. Grudniewska    GOK

A. Marcinkowski   U.G
3 Mikoszewo  Wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej 23 637,00                    23 637,00 I. Mickiewicz -  sołtys
I. Grudniewska  GOK
4 Izbiska  Zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Izbiska 7 143,00 7 143,00 Z. Włuka -  sołtys

I. Grudniewska  GOK
5 Przemysław Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu 12 872,00 12 872,00 I. Popielarz - sołtys
A. Marcinkowski   UG.
6 Drewnica Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach -
24 802,00
24 802,00 A. Mirosława - sołtys
S. Garbowski  UG.
7 Dworek Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy  10 000,00
Remont świetlicy 13 438,00
23 438,00 L. Stępień - sołtys

S. Garbowski  UG
I. Grudniewska  GOK
8 Bronowo Uzupelnienie  oświetlenia we wsi Wiśniówka 6 000,00
Utworzenie Centrum Rekreacyjno Sportowego 9 115,00
Ogrodzenie Remizy Strażackiej w Broniewie   5 000,00
20 115,00 J. Żytkowski - sołtys

S. Garbowski  - UG
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski  UG
9 Rybina Uzupełnienie oświetlenia drogowego wsi Rybina  w rejonie drogi 247  -     17 337,00 17 337,00 J. Kogut  - soltys
S. Garbowski  -  UG
10 Chełmek Oświetlenie 5 630,00 5 630,00 B. Przyboojewska
S. Garbowski  UG.
11 Chełmek
Osada
Zakup transport i montaż mobilnego pomostu pływajacego 8 850,00
Zakup garażu blaszanego 1 500,00
 Koszenie boiska sportowego 600,00
Zakup tablicy informacyjnej   856,00
11 806,00 J. Milczanowski - soł
S. Garbowski  - UG.
A. Marcinkowski - UG.
A. Marcinkowski -UG.
A. Marcinkowski -UG.
12 Świerznica Oświetlenie  8 259,00 8 259,00 L.Smoliński - sołtys
S. Garbowski -  UG
13 Głobica Doświetlenie wsi 6 201,00 6 201,00 S. Szal  Sołtys
S. Garbowski
14 Chorążówka Remont drogi przeciwpowodziowej  - 6 399,00 6 399,00 K. Kos  - sołtys
S. Garbowski  - UG.
15 Tujsk Budowa chodnika  w Tujsku 11 652,00
Budowa placu zabaw  Nowotna 10 000,00
21 652,00 W. Kolasa  - sołtys
S. Garbowski  UG.
A. Marcinkowski  UG.
16 Stobiec Zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej  6 000,00
 Zakup polbruku na parking przy świetlicy 3 375,00
9 375,00 A. Machula  - sołtys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski
17 Stegienka Ogrodzenie placu zabaw Stegienka Osada  9 000,00
 Zakup kosiarki żyłkowej  Stegienka i Steg. Osada 1 000,00
Zakup gabloty do świetlicy  Stegienka  1 000,00
 Zakup żaluzji okiennych do świetlicy w Stegience 400,00
Organizacja festynu otwarcie placu zabaw  Osada  951,00
12 351,00 P. Hoppe  - sołtys
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski UG
I. Grudniewska GOK
I. Grudniewska  GOK
I. Grudniewska  GOK
18 Żuławki Remont świetlicy wiejskiej   15 000,00
Zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, osprzętu do prac porządkowych ( świetlica boisko, park) 4 991,00
19 991,00 D. Jarmuł  - soltys
I. Grudniewska  UG

A. Marcinkowski  UG
19 Junoszyno Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem 14 832,00 14 832,00 A. Górska  - sołtys
A. Marcinkowski
    Razem 270 642,00  
Liczba wyświetleń: 5475