Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

plany i programy Drukuj Stworz PDF

 

Aktualizacjia Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z perspektywÄ… na lata 2017 – 2020 - POBIERZ


 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stegna na lata 2010 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016 oraz Plan Ochrony Środowiska Gminy Stegna na lata 2010 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016

 

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna/rada/uchwaly/details?ffoFormId=164220

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

 

http://urzad.pomorskie.eu/pl/dokumenty_strategiczne/program_ochrony_srodowiska

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy StegnaPlan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna

Liczba wyświetleń: 2942