Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

UrzÄ…d stanu cywilnego Drukuj Stworz PDF

  1. Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany.
  2. Unieważnianie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnianie aktu stanu cywilnego.
  3. Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych  za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego.
  4. Uznawanie orzeczeń sądów obcych państw o rozwodzie, separacji albo unieważnieniu małżeństwa.
  5. Zmiana imion i nazwisk.
  6. Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
  7. Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą.
  8. Wydawanie zaświadczeń braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  9. Wydawanie odpisów zupełnych , skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
  10. Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

Numer Konta Bankowego Urzędu Gminy
BS Stegna
04 8308 0001 0000 0550 2000 0010

Liczba wyświetleń: 6853