Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przyjmowanie skarg i wniosków.


1. Wójt przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu ( pok. nr 16 ).

3.Skargi i wnioski są rozpatrywane przez kierowników referatów lub pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

4. Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy składać można w sekretariacie lub na stanowisku ds. Obsługi Rady ( pok. nr 15 ).

 

środa, 14.11.2012 09:14