Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Burze Drukuj Stworz PDF

W obliczu przewidywanych ZJAWISK BURZOWYCH, zaleca się:

 

 • Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 • Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć będzie gradobicie lub intensywna ulewa, odsunąć się od okien. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu.
 • Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe
  i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
 • Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 • Będąc na zewnątrz budynku:

- nie stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem;

- nie stawać w pobliżu wysokiego masztu bądź komina;

- nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych lub pod linią wysokiego napięcia;

- przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu;

- natychmiast zaprzestać kąpieli i uprawiania sportów wodnych na otwartych akwenach;

- przebywając w terenie otwartym w centrum burzy, położyć się na ziemi twarzą zwróconą w dół.

 • Podróżując samochodem, zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych i wysokich kominów. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Bezwzględnie nie opuszczać wnętrza pojazdu, sprawdzając jedynie, czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Po wznowieniu podróży, unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
 • Nie prowadzić rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu przewodowych aparatów stacjonarnych.
 • Jeżeli burzy towarzyszy długotrwały intensywny opad deszczu, a dom znajduje się w strefie zalewowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem.
 • Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w bezpieczne miejsce.
 • Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112”. 
 • Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
Liczba wyświetleń: 1793