Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Korzysci z posiadania Profilu Zaufanego Drukuj Stworz PDF

Jakie sÄ… korzyÅ›ci z posiadania Profilu Zaufanego?


 • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urzÄ…dzeÅ„.
 • Profil Zaufany jest bezpÅ‚atny.
 • Profil Zaufany pozwala zrealizować wiele spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.
 • Profil Zaufany umożliwia skÅ‚adanie oÅ›wiadczeÅ„ woli.
 • Profil Zaufany jest ważny  przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia.

 

Lista spraw, które można zrealizować za poÅ›rednictwem profilu zaufanego:


 • rejestracja firmy i wszelkie zmiany we wpisie do CEIDG
 • kontrola stanu ubezpieczenia zdrowotnego i opÅ‚acanych przez pracodawcÄ™ skÅ‚adek
 • pisma, deklaracje podatkowe kierowane do UrzÄ™du Skarbowego
 • skargi, wnioski, pisma ogólne do UrzÄ™du
 • duplikaty Å›wiadectw i certyfikatów
 • dopisanie do spisu wyborców
 • peÅ‚na lista usÅ‚ug dostÄ™pna na stronie http://epuap.gov.pl kolejne urzÄ™dy stale poszerzajÄ… zakres dostÄ™pnych usÅ‚ug.

 

 

Instytucje udostępniające usługi za pośrednictwem Profilu Zaufanego,
czyli do jakich instytucji mogÄ™ wysyÅ‚ać pisma za poÅ›rednictwem internetu i Profilu Zaufanego?

 


Liczba wyświetleń: 1715