Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Atrakcje turystyczne Drukuj Stworz PDF


Stegna i okolice, dziÄ™ki atrakcyjnemu poÅ‚ożeniu, wyjÄ…tkowemu mikroklimatowi i wspaniaÅ‚ym krajobrazom, zamieniajÄ… siÄ™ latem w licznie odwiedzane oÅ›rodki wypoczynkowe. NajwiÄ™kszym atutem gminy sÄ… piaszczyste plaże bogate w bursztyn i pasmo wydm poroÅ›niÄ™tych borami sosnowymi. Turystyka rozwija siÄ™ gÅ‚ównie na obszarze Mierzei WiÅ›lanej, gdzie leżą cztery najważniejsze miejscowoÅ›ci gminy: Stegna, Junoszyno, Jantar i Mikoszewo.Teren gminy stwarza duże możliwoÅ›ci uprawiania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa, motorowodniactwa) nie tylko poprzez bliskość morza, ale również dziÄ™ki wystÄ™pujÄ…cej na tym terenie gÄ™stej sieci rzek i kanaÅ‚ów żeglownych (ok. 50 km toru wodnego). WypÅ‚ywajÄ…c na wody gminy Stegna, np. rzeki Szkarpawy lub WisÅ‚y Królewieckiej, kierujÄ…c siÄ™ na zachód można sieciÄ… rzek i kanaÅ‚ów dopÅ‚ynąć do Berlina, a stamtÄ…d dalej w gÅ‚Ä…b Europy. Natomiast obierajÄ…c kurs na wschód, czyli w kierunku Zalewu WiÅ›lanego, wytrwali żeglarze dopÅ‚ynÄ… do Kaliningradu i dalej. Tutejsze wody to również wymarzone miejsce dla wÄ™dkarzy. Bogate w rybostan rzeki i kanaÅ‚y, to raj dla wÄ™dkarzy poszukujÄ…cych przygody z biaÅ‚Ä… rybÄ…, a od maja z drapieżnymi szczupakami. Latem miÅ‚oÅ›ników wÄ™dkarstwa spÅ‚awikowego i gruntowego kusi karpiowe jeziorko w Jantarze, a jesieniÄ… wyprawy na grubÄ… rybÄ™ na WisÅ‚Ä™. WÄ™dkarze bez problemu znajdÄ… nawet po sezonie miejsce zakwaterowania w jednym z gospodarstw agroturystycznych, lub caÅ‚orocznych kwaterach i oÅ›rodkach.KoÅ›cióÅ‚ w StegnieSpoÅ›ród zachowanych w Stegnie obiektów ciekawe sÄ… domy drewniane z poÅ‚owy XIX wieku. Najważniejszym zabytkiem tej miejscowoÅ›ci jest koÅ›cióÅ‚ o szkieletowej konstrukcji i polichromowanych sufitach zbudowany w latach 1681-1683. Jego wyposażenie pochodzi częściowo z okresu baroku. Atutem koÅ›cioÅ‚a sÄ… organy, których piÄ™kne brzmienie ustÄ™puje tylko organom z KoÅ›cioÅ‚a Mariackiego w GdaÅ„sku. Na tym instrumencie latem każdego roku odbywajÄ… siÄ™ tu koncerty organowe w ramach MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego.OsobliwoÅ›ciÄ… Mikoszewa jest przede wszystko przestrzeÅ„ miÄ™dzywala w rejonie przeprawy promowej nad Przekopem WisÅ‚y, wypeÅ‚niona dawnÄ… brukówkÄ… i placem brukowym. Obok przyczóÅ‚ków wspóÅ‚czesnej przeprawy promowej istnieje tutaj w formie skoÅ›nego prostokÄ…ta, basen dawnej przeprawy promowej z 1895 r., obecnie peÅ‚niÄ…cy funkcjÄ… maÅ‚ego portu rybackiego. ZachowaÅ‚a siÄ™ także stara zabudowa zwiÄ…zana z funkcjonowaniem przeprawy promowej w postaci przyportowego budynku murowanego z czerwonej licowej cegÅ‚y, w którym obecnie mieÅ›ci siÄ™ bar.W Drewnicy i Å»uÅ‚awkach - dawnych mennonickich wsiach przedzielonych rzekÄ… SzkarpawÄ… - znajdujÄ… siÄ™ unikalne zespoÅ‚y zabytków architektury z XVIII i XIX w. W Drewnicy znajduje siÄ™ wiatrak przemiaÅ‚owy "koźlak" (1718), zagrody holenderskie i domy gburskie. W Å»uÅ‚awkach zachowaÅ‚o siÄ™ kilka domów podcieniowych, a w pobliżu wsi do tej pory dziaÅ‚a potężna Å›luza GdaÅ„ska GÅ‚owa, która Å‚Ä…czy WisÅ‚Ä™ ze SzkarpawÄ… koÅ„czÄ…cÄ… swój bieg w Zalewie WiÅ›lanym.

 

W pobliskiej Rybinie warte obejrzenia są dwa zabytkowe mosty zwodzone i uważany za jedyny na świecie kolejowy most obrotowy. W Stegnie znajdował się dawniej węzeł kolejki wąskotorowej na trasie Gdańsk-Krynica Morska.KoÅ‚o Mikoszewa, przy ujÅ›ciu WisÅ‚y do BaÅ‚tyku, poÅ‚ożony jest rezerwat "Mewia Łacha". To przepiÄ™kny teren urozmaicony oczkami wodnymi i różnorodnÄ… roÅ›linnoÅ›ciÄ…, gdzie swoje gniazda uwiÅ‚o wiele rzadkich gatunków ptaków. ZnajdujÄ… siÄ™ tu kolonie mewy, ptaków siewkowych i blaszkodziobych, kolonie lÄ™gowe rybitwy. Spotkać można także czaplÄ™ biaÅ‚Ä…, bociana czarnego i żurawie.W sezonie letnim Stegna, Jantar i Mikoszewo oferujÄ… wczasowiczom liczne imprezy, festyny, koncerty i turnieje piÅ‚ki siatkowej oraz nożnej. W Stegnie, w lipcu i sierpniu, odbywajÄ… siÄ™ koncerty organowe z udziaÅ‚em wybitnych artystów w ramach MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego. Od 1999 roku w Jantarze organizowane sÄ… Mistrzostwa Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu. Dużym powodzeniem cieszy siÄ™ również Ogólnopolski Zlot Å»eglarski. W Muzeum Burzstynictwa można obejrzeć wspaniaÅ‚e okazy bursztynów i wyrobów z tego kruszcu.Przez teren gminy Stegna przebiega kilka ciekawych szlaków turystycznych, m.in. Szlak Jantarowy (fragment MiÄ™dzynarodowego Szlaku Dalekobieżnego Pieszego "E-9"), Szlak niebieski - NadwiÅ›laÅ„ski, a także trasa kolejki wÄ…skotorowej (Å»uÅ‚awska Kolej Dojazdowa) i szlaki wodne wiodÄ…ce przez liczne rzeki i kanaÅ‚y żuÅ‚awskie na Zalew WiÅ›lany lub na WisÅ‚Ä™.źródÅ‚o:   http://www.zalew.org.pl/stegnac.phtml

Liczba wyświetleń: 31546