Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawna obsługa administracyjna mieszkańców Gminy Stegna poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną- budowa Obywatelskiego Społeczeństwa Informacyjnego e-Stegna. Drukuj Stworz PDF

Projekt zÅ‚ożony na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziaÅ‚alnoÅ›ci podmiotów realizujÄ…cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn.zm.), w jego ramach planuje siÄ™ modernizacjÄ™ infrastruktury teletechnicznej w budynku UrzÄ™du Gminy w Stegnie poprzez wyposażenie w  nowoczesny sprzÄ™t komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzÄ™tem.

CaÅ‚kowite wydatki na realizacjÄ™ projektu 1 310 565,00zÅ‚

Kwota wnioskowanego dofinansowania 1 310 565,00zÅ‚

Wnioskodawca formalny: Gmina Stegna

Projekt zawieszony w ocenie w zwiÄ…zku z trwaniem prac w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Departament SpoÅ‚eczeÅ„stwa Informacyjnego nad uzgodnieniami do projektu ustawy przewidujÄ…cego wdrożenie Programu Zintegrowanej Informatyzacji, który zastÄ…pi dotychczas funkcjonujÄ…ce plany informatyzacji paÅ„stwa.

 

Liczba wyświetleń: 1306