Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawna obsługa administracyjna mieszkańców Gminy Stegna poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną- budowa Obywatelskiego Społeczeństwa Informacyjnego e-Stegna. Drukuj Stworz PDF

Projekt złożony na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn.zm.), w jego ramach planuje się modernizację infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy w Stegnie poprzez wyposażenie w  nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem.

Całkowite wydatki na realizację projektu 1 310 565,00zł

Kwota wnioskowanego dofinansowania 1 310 565,00zł

Wnioskodawca formalny: Gmina Stegna

Projekt zawieszony w ocenie w związku z trwaniem prac w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego nad uzgodnieniami do projektu ustawy przewidującego wdrożenie Programu Zintegrowanej Informatyzacji, który zastąpi dotychczas funkcjonujące plany informatyzacji państwa.

 

Liczba wyświetleń: 1111