Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych Drukuj Stworz PDF

PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych

PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LIDER PROJEKTU: Gdański Obszar Metropolitalny

PARTNERZY: jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w GOM i PUMA.

 

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez upowszechnienie monitoringu usług publicznych jako istotnego narzędzia w polityce rozwoju. Udział w projekcie przynieść ma samorządom GOM i PUMY wymierne korzyści. Wprowadzenie systemu monitoringu oraz możliwość wymiany doświadczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynie na podwyższenie standardu świadczonych usług publicznych.

W ramach projektu prowadzone będzie też pierwsze kompleksowe badanie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez samorządy (w obszarach: edukacji, zdrowia, komunikacji, usług komunalnych i kultury).

 

TERMIN REALIZACJI: kwiecień 2013- wrzesień 2014

 

KONTAKT:

Iwona Wojtasik

Referat Rozwoju i Inwestycji

Urząd Gminy w Stegnie

Liczba wyświetleń: 1127