Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Realizacja inwestycji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie” Drukuj Stworz PDF

logo

MajÄ…c na uwadze poprawÄ™ jakoÅ›ci Å›wiadczonych usÅ‚ug, dbaÅ‚ość o czystość Å›rodowiska oraz sprostanie wymogom prawa UE i polskiego, PrzedsiÄ™biorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie podjęło siÄ™ realizacji zadaÅ„ inwestycyjnych, których gÅ‚ównym celem jest doprowadzenie do zniwelowania niedoborów systemu odprowadzania i oczyszczania Å›cieków na Å»uÅ‚awach i Mierzei WiÅ›lanej, zwÅ‚aszcza obiektu oczyszczalni Å›cieków w Stegnie.

 

W wyniku staraÅ„ o pozyskanie Å›rodków na realizacjÄ™ inwestycji dnia 31.03.2014r w siedzibie PrzedsiÄ™biorstwa Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie  zostaÅ‚a podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku umowa o dofinansowanie ze Å›rodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Åšrodowiska. Planowana wartość projektu brutto wynosiÅ‚a 15 696 039,74 PLN, maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej nie przekraczaÅ‚a kwoty 8 182 398,87 PLN netto.

W dniu 24.09.2014r., aneksem do w/w umowy zakres projektu został rozszerzony o dodatkowe zadania inwestycje:

  1. modernizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jantar, poprzez modernizację kolektora tłocznego wraz z pompownią tłoczną w miejscowości Jantar,
  2. modernizacjÄ™ systemu odbioru Å›cieków w ulicy Ogrodowej w Stegnie poprzez przebudowÄ™ ukÅ‚adu z podciÅ›nieniowego na tÅ‚oczny,
  3. modernizacja pompowni PS – 3a w Stegnie ulica Lipowa w zakresie wymiany urzÄ…dzeÅ„ na energooszczÄ™dne i o wiÄ™kszej sprawnoÅ›ci,
  4. modernizacja istniejÄ…cej przepompowni Å›cieków oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tÅ‚ocznej z przyÅ‚Ä…czami – ulica Morska Stegna,
  5. modernizacja drogi wjazdowej na terenie oczyszczalni Å›cieków wraz z zatokami postojowymi, wymianÄ… ogrodzenia oraz wymianÄ… 3 lamp na energooszczÄ™dne, co w spowodowaÅ‚o wzrost planowanej wartoÅ›ci projektu brutto do 17 989 684,09 PLN, przy maksymalnej kwocie dofinansowania z Unii Europejskiej nie przekraczajÄ…cej kwoty 9 866 817,13 PLN netto.

WiÄ™cej informacji o projekcie można uzyskać na stronie      http://www.pkmierzeja.eu/

Liczba wyświetleń: 2015