Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Turysto pamiętaj o opłacie miejscowej! Drukuj Stworz PDF

                 T U R Y S T O     P A M I Ę T A J     O      O P Ł A C I E

                                             M I E J S C O W E J  !

 

 

Wójt Gminy Stegna informuje, że osoby przebywające w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w miejscowościach turystycznych Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo zobowiązani są do uiszczania opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości:

■ od osoby fizycznej – 1,80zł

■ od dzieci i młodzieży uczącej się – 0,90zł

-od osób  ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych  opłata miejscowa  za każdy dzień   pobytu  wynosi:

■ osoba dorosła- 1,00zł,

■ od dzieci i młodzieży uczącej się  0,50zł.

Opłatę należy regulować:

■ u właścicieli,  kierowników, użytkowników, posiadaczy obiektów w których świadczone są usługi noclegowe

■ w kasie Urzędu Gminy Stegna

■ w Banku na konto Gminy Stegna 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010

 

 

Przypomina się właścicielom, kierownikom, użytkownikom i posiadaczom obiektów w których świadczone są usługi noclegowe o obowiązku pobrania kwitariusza na inkasowanie opłaty oraz o terminowym rozliczaniu się z pobranych opłat miejscowych.

 

Uchwała  NR VII/53/2011 Rady Gniny Stegna z dnia 11 kwietnia 2011r.

 w sprawie określenia dziennych stawek, opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobu jej poboru, inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                               /-/

                                                                                       Ewa Dąbska

Liczba wyświetleń: 2210