Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

11 Maja Dzień bez Śmiecenia! Wchodzisz czy wypadasz? Drukuj Stworz PDF

 

 

Ilu z nas zdaje sobie sprawÄ™ z tego, że nawet zwykÅ‚e, pozornie nieistotne, codzienne decyzje majÄ… znaczenie? Kto z nas wie dlaczego należy opróżniać kartony po mleku i sÅ‚oiki przed wyrzuceniem? Ilu z nas potrafi odpowiedzieć, o czym informujÄ… symbole umieszczone na opakowaniach produktów, które użytkujemy i ma Å›wiadomość, że oznaczenie ma znaczenie?


Z danych udostÄ™pnianych przez FundacjÄ™ ProKarton wynika, że ponad 60% Polaków segreguje odpady regularnie, a ponad 20% stara siÄ™ robić to chociaż sporadycznie. Na przestrzeni lat obserwujemy wzrost poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Wciąż jednak mamy wiele do zrobienia, majÄ…c na uwadze wyzwania stawiane Polsce przez UniÄ™ EuropejskÄ… na lata 2025-2030. Segregujemy chÄ™tniej, ale czy poprawnie? Wraz ze wzrostem iloÅ›ci selektywnie zbieranych odpadów, nastÄ…piÅ‚ spadek ich jakoÅ›ci. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez niewielkie zaniedbania wysiÅ‚ki dotyczÄ…ce segregowania mogÄ… pójść na marne. Wyrzucenie nieopróżnionego kartonu po mleku do worka z innymi odpadami segregowanymi może spowodować niemożliwość ich wykorzystania. PozostaÅ‚oÅ›ci po zbitej szklance wrzucone do worka na szkÅ‚o mogÄ… zakÅ‚ócić proces recyklingu caÅ‚ej partii tego surowca. Wyrzucanie niezgniecionych butelek i kartonów po pÅ‚ynnej żywnoÅ›ci zmusza firmy odbierajÄ…ce do „wożenia powietrza”. Dlatego w tym roku bÄ™dziemy edukować o tym, że podejmowanie bÅ‚ahych, pozornie nieistotnych decyzji MA ZNACZENIE, zarówno dla nas, jak i dla Å›rodowiska. Zobaczmy, czy nasze zachowanie wpisuje siÄ™ w KulturÄ™ Segregacji. HasÅ‚em tegorocznej edycji jest: Kultura Segregacji – Wchodzisz czy wypadasz? 11 maja każdy z nas bÄ™dzie miaÅ‚ okazjÄ™ siÄ™ sprawdzić.

 

Podczas tegorocznej edycji Dnia bez Åšmiecenia jak co roku nie Å›miecimy – nie drukujemy ulotek, plakatów. Dzielimy siÄ™ specjalnie przygotowanÄ…, animowanÄ… e-kartkÄ… i sprawdzamy, czy znamy zasady poprawnej segregacji odpadów. ZachÄ™camy także do odwiedzenia strony internetowej gminy lub pobrania w urzÄ™dzie gminy informacji w jaki sposób poprawnie segregować odpady. Namawiamy także do sprawdzenia co w danym worku/pojemniku powinno siÄ™ znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać. Zadaniem tej edycji jest zastanowienie siÄ™ nad swoimi codziennymi czynnoÅ›ciami. Pozwoli nam to zauważyć, że proste dziaÅ‚anie przeprowadzone przez każdego z nas może znaczÄ…co wpÅ‚ynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.

 

*DzieÅ„ bez Åšmiecenia – World non-waste Day to pomysÅ‚ wypracowany przez mÅ‚odzież z kilkunastu krajów wspóÅ‚dziaÅ‚ajÄ…cych w ramach miÄ™dzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament MÅ‚odzieży”, przedsiÄ™wziÄ™cia firmowanego przez PRO EUROPE (organizacjÄ™ zrzeszajÄ…cÄ… dziaÅ‚ajÄ…ce w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. WspóÅ‚organizatorami akcji sÄ… Akcjonariusze spóÅ‚ki.

 

Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol OrganizacjÄ™ Odzysku OpakowaÅ„ S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

 

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji:


  1. Przetworzenie ma znaczenie! – SegregujÄ…c dajesz odpadom szansÄ™ na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie Å›rodowiska poprzez zmniejszenie iloÅ›ci odpadów deponowanych na skÅ‚adowiskach. DziÄ™ki recyklingowi osiÄ…gamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisjÄ™ gazów cieplarnianych, produkcjÄ™ odpadów przemysÅ‚owych. Użycie surowców wtórnych przekÅ‚ada siÄ™ w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkÅ‚a!
  2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. DziÄ™ki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierajÄ…ce nie muszÄ… wozić powietrza.
  3. OdkrÄ™cenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkÅ‚o i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrÄ™tek. Po odkrÄ™ceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
  4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagÄ™ na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. ZnajdujÄ… siÄ™ na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostaÅ‚y zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
  5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, sÅ‚oiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokÅ‚adnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcjÄ… suchÄ… – zawartość może wylać siÄ™ na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
  6. RozÅ‚ożenie ma znaczenie! – RozkÅ‚adaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób bÄ™dÄ… zajmowaÅ‚y mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej bÄ™dziesz musiaÅ‚ je wynosić!
  7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobÄ… wielorazowÄ… torbÄ™ na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz wiÄ™cej odpadów. Torba zakupowa, którÄ… bÄ™dziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla Å›rodowiska.
  8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkÅ‚a. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (sÅ‚oików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! SzkÅ‚o opakowaniowe to nie to samo co szkÅ‚o gospodarcze!
  9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maÅ›le, chusteczek higienicznych, rÄ™czników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatÅ‚uszczonych. One nie nadajÄ… siÄ™ do recyklingu!
  10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujÄ…ce w Twojej gminie i zapamiÄ™taj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależnoÅ›ci od miejsca zamieszkania. PamiÄ™taj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzÄ™tu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowaÅ„ po olejach silnikowych, puszek po farbach, Å›wietlówek energooszczÄ™dnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Sprawdź, po której stronie Kultury Segregacji jesteÅ›.

 

Dowiedz się więcej na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezscmiecenia

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Przetworzenie ma znaczenie 2016-05-11 11:55:32 Charkiewicz Ewelina
załącznik Kartka DzieÅ„ bez Åšmiecenia 2016-05-11 11:54:25 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1554