Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

 

 

 

 

 

 

 

Projekt planowany do realizacji w ramach działania 10.1.1 Efektywność Energetyczna  Mechanizm  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  Regionalny  Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020.

Kompleksowej termomodernizacji  zostaną poddane budynki: Świetlica wiejska w Bronowie, GOK w Stegnie, Budynek OSP w Stegnie, budynek Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół w Tujsku.

 

W dniu 27 kwietnia 2017r.  w Gdańsku p. Wójt Ewa Dąbska podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wartość projektu to kwota 5 976 939,52 PLN przy dotacji w wysokości 4 628 751,15 PLN i wkładzie własnym Gminy Stegna w kwocie 1 348 188,37 PLN.

 

 

 

Dnia 17 lipca 2017r. został ogłoszony przetarg na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwą: "Kompleksowa modenizacja budynków stanowiących własnośc Gminy Stegna".

 

Dnia 4 sierpnia 2017r. został ogłoszony przetag na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu "Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własnośc Gminy Stegna".

Liczba wyświetleń: 338