Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

 

 

 

 

 

 

 

Projekt planowany do realizacji w ramach dziaÅ‚ania 10.1.1 Efektywność Energetyczna  Mechanizm  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  Regionalny  Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020.

Kompleksowej termomodernizacji  zostanÄ… poddane budynki: Åšwietlica wiejska w Bronowie, GOK w Stegnie, Budynek OSP w Stegnie, budynek UrzÄ™du Gminy oraz ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku.

 

W dniu 27 kwietnia 2017r.  w GdaÅ„sku p. Wójt Ewa DÄ…bska podpisaÅ‚a umowÄ™ o dofinansowanie projektu wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wartość projektu to kwota 5 976 939,52 PLN przy dotacji w wysokości 4 628 751,15 PLN i wkładzie własnym Gminy Stegna w kwocie 1 348 188,37 PLN.

 

 

 

Dnia 17 lipca 2017r. zostaÅ‚ ogÅ‚oszony przetarg na PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwÄ…: "Kompleksowa modenizacja budynków stanowiÄ…cych wÅ‚asnoÅ›c Gminy Stegna".

Przetarg wygrało konsorcjum firm: Janina Nowakowska HANISAN z siedzibą w Warszawie oraz Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z siedzibą w Rumi. Dnia 15 wrrześnia 2017r. została podpisana umowa z Inspektorem Nadzoru.

 

Dnia 4 sierpnia 2017r. zostaÅ‚ ogÅ‚oszony przetag na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu "Kompleksowa modernizacja budynków stanowiÄ…cych wÅ‚asnoÅ›c Gminy Stegna".

Z powodu ofert znacznie przekraczających zakładany budżet na realizację inwestycji przetarg został unieważniony.

 

Dnia 4 wrzeÅ›nia 2017r. ponownie zostaÅ‚ ogÅ‚oszony przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu "Kompleksowa modernizacja budynków stanowiÄ…cych wÅ‚asnoÅ›c Gminy Stegna".

Przetarg wygrały odpowiednio:

Część 1- Budynek Å›wietlicy wiejskiej w Bronowie: RenCraft Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Bydgoszczy 

Część 2 - Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie: RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Część 3 - Budynek OSP w Stegnie: RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Część 4 - Budynek Urzędu Gminy w Stegnie: RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Część 5 - Budynek szkoły w Tujsku: Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Liczba wyświetleń: 974