Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rekrutacja do projektu ”Szkoła Talentów” Drukuj Stworz PDF

 

Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 1 marca 2017 r.,  został zatwierdzony Regulamin udziału w projekcie “Szkoła Talentów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.02. – Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 – Jakość edukacji ogólnej.

Program wsparcia realizowany będzie we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Stegna. W związku z powyższym rozpoczynamy nabór do udziału w projekcie. Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej Gminy Stegna, a także na tablicy ogłoszeń w szkołach.

Założeniem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień, podniesienie umiejętności związanych z kompetencjami kluczowymi, podniesienie jakości kształcenia, integracja społeczności uczniowskiej, promowanie pozytywnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zarzadzenie 2017-03-02 13:48:08 Jarosz Michał
załącznik REGULAMIN ST_zatwierdzony 2017-03-02 13:47:49 Jarosz Michał
załącznik oświadczenie uczestnika projektu 2017-03-02 13:47:35 Jarosz Michał
załącznik Karta zgłoszenia do projektu 3.2.1 2017-03-02 13:47:23 Jarosz Michał
załącznik DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2017-03-02 13:47:09 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 541