Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ANKIETA Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna zwraca siÄ™ z uprzejmÄ… proÅ›bÄ… o wypeÅ‚nienie formularza dotyczÄ…cego posiadania zbiornika bezodpÅ‚ywowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni Å›cieków.

 

WypeÅ‚nionÄ… ankietÄ™ należy zÅ‚ożyć w UrzÄ™dzie Gminy w Stegna  lub u soÅ‚tysa swojego soÅ‚ectwa.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeÅ›nia 1996 roku o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) – Gminy prowadzÄ… ewidencjÄ™:

  1. Zbiorników bezodpÅ‚ywowych w celu kontroli czÄ™stotliwoÅ›ci ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni Å›cieków w celu kontroli czÄ™stotliwoÅ›ci i sposobu pozbywania siÄ™ komunalnych osadów Å›ciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.


MajÄ…c na uwadze powyższe mieszkaÅ„cy gminy zobowiÄ…zani sÄ… do wypeÅ‚nienia formularza „ ObowiÄ…zkowa ewidencja zbiorników bezodpÅ‚ywowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni Å›cieków”.

Na podstawie ww. zgÅ‚oszenia Gmina sporzÄ…dza wymaganÄ… przepisami prawa ewidencjÄ™ zbiorników bezodpÅ‚ywowych i przydomowych oczyszczalni Å›cieków.
Formularz zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Stegna.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sumienne wypełnienie ankiety.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ANKIETA 2017-05-15 08:00:49 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 496