Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ANKIETA Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza dotyczącego posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stegna  lub u sołtysa swojego sołectwa.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) – Gminy prowadzą ewidencję:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.


Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia formularza „ Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Na podstawie ww. zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Formularz zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Stegna.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sumienne wypełnienie ankiety.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ANKIETA 2017-05-15 08:00:49 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 415