Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Opłaty lokalne Drukuj Stworz PDF

 

OpÅ‚ata miejscowa
InformujÄ™ iż w miejscowoÅ›ciach wypoczynkowych: Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo obowiÄ…zuje opÅ‚ata miejscowa za każdÄ… dobÄ™ pobytu w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych:
od osoby fizycznej- 1.80 zÅ‚ , od dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ…cej siÄ™ – 0.90 zÅ‚.
Od osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci przebywajÄ…cych w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych opÅ‚ata miejscowa za każdy dzieÅ„ pobytu wynosi: osoba dorosÅ‚a- 1,00zÅ‚,
od dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ…cej siÄ™ 0,50zÅ‚.

PowyższÄ… opÅ‚atÄ™ należy regulować u wÅ‚aÅ›cicieli kwater, kierowników i użytkowników   obiektów w których Å›wiadczone sÄ… usÅ‚ugi noclegowe lub w Banku na konto Gminy Stegna 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010.

 

 OpÅ‚ata targowa

 

 

Liczba wyświetleń: 946