Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

W związku z planowanym na dzień 31.12.2011r. przekazaniem aktualnej bazy danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej  wzywa się przedsiębiorców do uzupełnienia danych niezbędnych do przekazania bazy tj. aktualne PKD 2007, numeru PESEL i  NIP.

 

Wypełnione wnioski CEIDG - 1 należy  składać w pok.nr 5 Urzędu Gminy Stegna .

W przypadku nie zgłoszenia aktualizacji  wpis nie będzie funkcjonował w ogólnopolskiej bazie danych CEIDG.

 

Gmina Stegna przekazała już dane przedsiębiorców, którzy posiadali  niezbędne  dane na Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej, prosi się przedsiębiorców , aby sprawdzili czy figurują oni w bazie. Wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać skrót : „CEIDG”  i w wyszukiwarce wpisać swoje dane ( wystarczy wpisać nr NIP), jeśli nie, to należy niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy w Stegnie pok. Nr 5

 

 

 


Liczba wyświetleń: 691