Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

W związku z planowanym na dzień 31.12.2011r. przekazaniem aktualnej bazy danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej  wzywa się przedsiębiorców do uzupełnienia danych niezbędnych do przekazania bazy tj. aktualne PKD 2007, numeru PESEL i  NIP.

 

WypeÅ‚nione wnioski CEIDG - 1 należy  skÅ‚adać w pok.nr 5 UrzÄ™du Gminy Stegna .

W przypadku nie zgÅ‚oszenia aktualizacji  wpis nie bÄ™dzie funkcjonowaÅ‚ w ogólnopolskiej bazie danych CEIDG.

 

Gmina Stegna przekazaÅ‚a już dane przedsiÄ™biorców, którzy posiadali  niezbÄ™dne  dane na CentralnÄ… EwidencjÄ™ i InformacjÄ™ DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej, prosi siÄ™ przedsiÄ™biorców , aby sprawdzili czy figurujÄ… oni w bazie. Wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać skrót : „CEIDG”  i w wyszukiwarce wpisać swoje dane ( wystarczy wpisać nr NIP), jeÅ›li nie, to należy niezwÅ‚ocznie zgÅ‚osić siÄ™ do UrzÄ™du Gminy w Stegnie pok. Nr 5

 

 

 


Liczba wyświetleń: 713